UgensErhverv.dk

Hvad er et hepa filter?

ANNONCE: Et hepa filter er et særligt filter, som kan opfange de helt små partikler som findes i luften.

27-03-2023

Hepa filtere findes i dag både i erhvervslivet og de private hjem. Et godt eksempel er en støvsugers udstødningsluft, som går gennem et hepa filter inden det slipper ud i rummet. Det betyder at den luft, som blæses ud i rummet, er ren og fri for allergener. Bruges der f.eks. en støvsuger uden et hepa filter, spredes der partikler langt over Word Health Organisations anbefalede grænseværdier.

Et hepa filter skal gennem meget strenge kvalitetskrav. filtret leveres ofte med et certifikat, som garanterer kvaliteten af produktet overfor kunden. Hepa filtre har en effektivitet på helt op til 99,97 %, som sikrer de bedste betingelser for indeklimaet.

De forskellige typer hepa filtre

Filtret kan fås i forskellige effektivitets niveauer. Hepa filter bruges typisk steder hvor der er meget høje krav til luftfiltreringen. Det er yders effektive filtre, til de høje krav. Disse filtre har en effektivitet på 99,97%.

Der fås også EPA filtre, som har en anelse lavere effektivitet.  Afhængigt af filterklassen har et EPA filter en effektivitet mellem 85 % og 99,5 %, hvilket i de fleste tilfælde er nok.

Til omgivelser med meget strenge krav om luftfiltrering anbefales Hepa filter. I andre tilfælde vil et EPA filter sagtens kunne fungere mod blandt andet støvallergi.

Hvor længe holder et hepa filter?

Levetiden på et Hepa filter afhænger i høj grad af, hvad det skal bruges til. Er der strenge krav til luftrensning i den pågældende virksomhed, holder filtret kortere. Til industri eller erhverv anbefales det at udskifte hepa filtre hver 9.-12. måned, for at sikre den bedste effektivitet.

I en støvsuger vil et hepa filter til gengæld kunne holde i 3 år før det bør udskiftes.

Det anbefales at få udskiftet hepa filtre frem for at vaske dem. Dette skyldes, at de mikroskopiske partikler som bliver opfanget, sidder fast inderst i filtret. Med tiden vil filtret derfor blive mindre effektivt, og mindre luft kan slippe gennem filtret. Det er med til at øge energiforbruget, da der skal mere energi til at flytte luften gennem hepa filtret.

Udfordringer med lugtgener i virksomheden

Opleves der problemer med lugtgener eller usunde gasarter, kan hepa filtre bruges i samspil med et kulfilter. Det aktive kul som sidder i et kulfilter optager lugt og forurenende stoffer fra luften. Kulfilter kan også bruges mod lugt fra nærtliggende landbrugsarealer. Kulfilteret klarer noget af hepa filtrets arbejde, som ellers ville slide på hepa filtret.

 

 

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 23/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 23/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Regeringen svigter de små virksomheder

Regeringen svigter de små virksomheder

Lappeløsning på lappeløsning viser, at politikernes mange smukke ord reelt ikke følges op af handling

EU's bygningsarbejdere kræver kædeansvar

EU's bygningsarbejdere kræver kædeansvar

Fagbevægelsen på tværs af EU har indledt en kampagne mod social dumping ved hjælp af udenlandsk arbejdskraft

Arkæologiske fund skaber fortsat økonomiske problemer for bygherrer

Arkæologiske fund skaber fortsat økonomiske problemer for bygherrer

Fristelsen til bare at grave videre er meget stor. Konsekvenserne af at oplyse det til myndighederne er både økonomiske og indebærer forsinkelser af byggeriet