UgensErhverv.dk

Sørg for en hurtig service på dit lager

ANNONCE: Der er i dag rigtig mange, der føler sig udfordrede, når det handler om den service, de skal yde over for deres kunder online. Flere og flere online shops, som tilbyder varer eller produkter, blomstrer op, idet populariteten i forhold til at ha

30-11-2022

Dog betyder det også, at vi som forbrugere får flere krav og behov til den måde, vi handler på online. Vi søger det sted, der tilbyder det største udvalg af varer til den billigste pris, og som er i stand til at levere varen så hurtigt som muligt til vores dør.

Gør brug af en trådløs scanner

Det betyder også, at du som webshopejer har et meget stort ansvar at leve op til. Når du vil bibeholde dit gode ry og blive ved med at opleve kunder i butikken, skal du således være konkurrencedygtig på din levering, og derfor skal der herske effektivitet på dit lager, som pakker og afsender dine ordrer.

Og til det bør du investere i det mest optimale udstyr. Det kan for eksempel være flere forskellige trådløse scannere, som gør det let og hurtigt at scanne en vare og få den sendt videre i en forsendelsesproces.

Find frem til den rette model

For dig handler det blot om at finde frem til den scanner, der stemmer bedst overens med de krav, ønsker og behov, som der måtte være internt til din forretning og ude på dit lager. Her kan det være en fordel at inddrage de medarbejdere, du har ansat på dit lager, idet du således sikrer, at du tilgodeser deres arbejdsprocesser.

Tag derfor et kig online sammen med dine kollager og find frem til den trådløse scanner, der kan sørge for, at du hurtigt får dine varer eller produkter sendt afsted, mens du letter arbejdsopgaverne for dine medarbejdere ude på dit lager.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Vildt - Vildt - Vildt!

Vildt - Vildt - Vildt!

Dansk Folkepartis skattepolitiske ordfører er rystet over enormt millionbeløb til Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med udarbejdelsen af det nye ejendomsskattesystem

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Genbrug af materialer og renoveringer og bliver i stigende grad et alternativ til nedrivning og nybyggeri

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Selvom stoffet PCB har været forbudt i byggematerialer siden 1977, så er det stadigt lovpligtigt at screene for stoffet, ligesom der gælder strenge regler for håndtering og bortskaffelse