UgensErhverv.dk
Bro mellem Teglholmen og SluseholmenKlapfaget vil med de to triangler stå som en meget

Bro mellem Teglholmen og Sluseholmen

Spændende udformning af klapfag med to markante trekantsformede strukturer

19-12-2008

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard A/S netop vundet konkurrencen om at etablere en fast broforbindelse – Teglværksbroen - mellem Teglholmen og Sluseholmen i Københavns Havn,

Konkurrencen var udskrevet af Teknik & Miljø, Københavns Kommune efter EU´s tjenesteydelsesdirektiv. Fem firmaer konkurrerede om opgaven.

Den kommende bro over Teglværksløbet bliver en central forbindelse, hvor der både skal være plads til fodgængere, cykel- og biltrafik. Broen kommer til at videreføre den nye brede boulevard der går fra Fisketorvet gennem Teglholmen og med den nye bro videre over til Sluseholmen.

Projekteringen af broen er igangsat og det forventes at broen vil blive udbudt til entreprenører i foråret 2009 således at brokonstruktionen skulle kunne stå færdig i 2010.


”fortsættes…”
For også at tilgodese den sejlende trafik gennem broforbindelsen, er der etableret et klapfag med 19,6 m spændvidde i den centrale del af broen. Broforbindelsen har en variabel højde med en fri gennemsejlingshøjde i klapfaget i lukket tilstand på 3 m.

Den samlede brolængde mellem de fremskudte vederlag der er anordnet mellem de eksisterende kajvægge er 97 m.
Fagvidderne for broerne udgøres af 3 fag på 19,6 m, placeret omkring klapfagsåbningen samt to sidefag på 19,1 m Sidefagene er udført som kontinuerlig pladebro i forspændt beton.

Klapfagsspændet på 19,6 m er anordnet således at der opnås en fri gennemsejlingsbredde på 15 m mellem fremskudte vederlag for klapfaget på 2,3 m fra begge understøtninger. Broens samlede effektive bredde er 16,5 m, mellem rækværk og autoværn, omfattende to spor af 3,5 m vejbane, to cykelstier á 2,25 m og to fortove á 2,25 m placeret langs broens kanter.
Den samlede brobredde med tillæggene for den bærende konstruktions bredde i klapfaget andrager 18,6 m.

Den mere markante del af broforslaget er en utraditionel udformning af klapfaget, med to markante trekantsformede strukturer med en højde på ca. 6 m over brobanen. De forbindes med nakkestag til et af sidefagene. Stagene er udformet som hydrauliske cylindere som kan trække klappen op i lodret højde. Det oplukkelige fag vil give en tydelig markering af og en understregning af muligheden for gennemsejling.

Klapfaget vil med de to triangler stå som en meget markant figur over vandet og vil kunne ses fra lang afstand. Den geometriske lighed med et skibssejl vil gøre broen til en naturlig figur i de maritime rammer og samle områdets forskellige typer af trafik.
De to trekantsformede strukturer er placeret mellem cykelsti og vejbane og danner således en naturlig barriere mellem disse trafikkanaler. Det her udviklede system for et klapfag er ikke anvendt før på de nordlige breddegrader.

Brobanekonstruktionen og trianglerne er udformede i stål for at gøre konstruktionen så let som muligt. Broens endevederlag er placerede ca. 1½ m. foran den eksisterende kaj ved etablering af stålspunsvægge, idet den eksisterende konstruktion bæreevne næppe vil være i stand til at overtage de nye belastninger fra broen. Mellemunderstøtningerne er udformede som cirkulære søjler, der er udformet som nedrammede rør udstøbt med beton der er indspændt i betonbrobanen. Broens manøvretårn er et selvstændigt bygværk, der er placeret i en afstand af 2 m. fra brokanten, tilbagetrukket udfor et af sidefagene for ikke at dominere den karakteristiske skulptur, der ligger i det centrale klapfag.

Hele den maskinelle installation med hydraulikanlæg, elanlæg mv. er placeret i den nedre del af manøvretårnet tæt ved ankerstagene, således at ledningsføringen bliver kort.
Tårnet står som helhed som en meget enkel og stilfærdig figur ved siden af broens skulpturelle triangulære form.

Ved placeringen af løftekonstruktionen over vejbanen mellem cykelsti og vejbane vil brobredden blive øget med ca. 1,6 m. Denne placering giver nogle statiske fordele og har muliggjort en optimal konstruktiv udformning af tværsnit for såvel strømfag som sidefag.

Det valgte mekaniske-hydrauliske system for åbning af klapfaget er driftmæssigt meget enkelt og er gennemprøvet af ISC Rådgivende Ingeniører i andre lignende brotyper. Systemets dimensioner er fastlagt således, at kravet om en åbningstid på mindre end to min. bliver opfyldt.

tøtte

Brochurer

 • 3 AKTIVE

  3 AKTIVE

  Værktøj og maskiner til bygge- og anlægsbranchen

 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik

 • V. Meyer

  V. Meyer

  Creaton Melodie tagsten

 • BG Byggros

  BG Byggros

  Calsitherm Indeklimaplade - Det naturlige valg der forbedrer dit indeklima

 • Bravida

  Bravida

  Alt indenfor teknisk installation

Mattias Tesfaye (S): Vi var naive over for østeuropæisk arbejdskraft

Mattias Tesfaye (S): Vi var naive over for østeuropæisk arbejdskraft

Ifølge 3F’s Fagbladet har den danske stat hentet over 630 millioner kroner på indsatsen mod social dumping i form af øget skattekontrol af østeuropæiske arbejdere.

Dansk Infrastruktur: Brug for infrastrukturkommission NU!

Dansk Infrastruktur: Brug for infrastrukturkommission NU!

Står det til branchedirektør Henrik Friis i Dansk Infrastruktur, skal der hurtigst muligt nedsættes en trængselskommission.

Spansk arbejdskraft vil ikke til tysk arbejdsmarked

Spansk arbejdskraft vil ikke til tysk arbejdsmarked

Det bliver ikke så lige til at tiltrække sydeuropæisk arbejdskraft til at afhjælpe mangel på arbejdskraft i Danmark

Helt nye montagevideoer fra Ecophon

Helt nye montagevideoer fra Ecophon

Savner du tips til, hvordan du monterer et akustikloft, eller vil du blot have inspiration til dit kommende akustikloft? Så gå på opdagelse i Ecophons mange montagevideoer