UgensErhverv.dk

Overvejer I at fusionere?

ANNONCE: Er I to eller flere selskaber, der ønsker at slå jer sammen? Der kan være flere årsager til at fusionere. Det kan være et praktisk værktøj til en omstrukturering af jeres selskabet, f.eks. hvis som led i et generationsskifte.

28-10-2021

Ligeledes kan en sammenlægning af to selskaber i bedste fald medføre en stordrift, og derfor kan en fusion være et strategisk vækstmiddel.

Hvad er en fusion?

En fusion er, når to eller flere selskaber bliver til ét. Der skelnes mellem to former for fusioner, nemlig egentlig og uegentlige. Når vi taler om en uegentlig fusion betyder det, at et selskab overdrager sine aktiver og gæld til det andet bestående selskab og ophører herefter med at eksistere. Når der derimod er tale om en egentlig fusion, så sker der en sammensmeltning af de to selskaber, hvorefter der stiftes et nyt selskab, og de to tidligere selskaber ophører således herefter med at eksistere. Det er derfor vigtigt, at I tidligt gør jer nogle overvejelser om, hvordan I ønsker det endelige resultat.

Proceduren

Selskabsloven angiver en helt klar procedure for gennemførelsen af en fusion. Proceduren indebærer imidlertid udfærdigelse af en lang række dokumenter, der skal sendes ind til Erhvervsstyrelsen, hvorefter de vil blive offentliggjort. Der er hermed tilsigtet at sikre både kapitalejerne i de fusionerede selskaber samt selskabernes kreditorer. Kapitalejerne sikres nemlig ved, at de mange dokumenter giver et bedre beslutningsgrundlag, inden der træffes den endelige beslutning. Kreditorerne sikres ved, deres retsstilling ikke forringes ved fusionen.

Er I kun anpartsselskaber, der ønsker at fusionere, kan I gøre dette ved en straksfusion. Dette indebærer, at fusionen sker samme dag, som beslutning træffes.

Det ene selskab er under konkurs

Hvis et af jeres selskaber er under konkurs, kan det kun deltage i fusionen med samtykke fra kurator.

Derfor bør I søge juridisk vejledning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en fusion mellem store selskaber under visse omstændigheder skal godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, da fusioner kan medføre en negativ virkning på konkurrencen.

Det er ligeledes vigtigt at iagttage de skatteretlige konsekvenser ved en fusion, da der under visse betingelser er mulighed for at gennemføre den skattefrit.

Det er derfor anbefalelsesværdigt at alliere sig med en kompetent og erfaren selskabsadvokat. På denne måde sikrer I jer, at det hele forløber sig, som det skal, og at fusionen sker under iagttagelse af gældende lovgivning. Desuden vil en specialist kunne rådgive jer om, hvad der er mest fordelagtigt netop i jeres situation.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.

 

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister