UgensErhverv.dk

Overvejer I at fusionere?

ANNONCE: Er I to eller flere selskaber, der ønsker at slå jer sammen? Der kan være flere årsager til at fusionere. Det kan være et praktisk værktøj til en omstrukturering af jeres selskabet, f.eks. hvis som led i et generationsskifte.

28-10-2021

Ligeledes kan en sammenlægning af to selskaber i bedste fald medføre en stordrift, og derfor kan en fusion være et strategisk vækstmiddel.

Hvad er en fusion?

En fusion er, når to eller flere selskaber bliver til ét. Der skelnes mellem to former for fusioner, nemlig egentlig og uegentlige. Når vi taler om en uegentlig fusion betyder det, at et selskab overdrager sine aktiver og gæld til det andet bestående selskab og ophører herefter med at eksistere. Når der derimod er tale om en egentlig fusion, så sker der en sammensmeltning af de to selskaber, hvorefter der stiftes et nyt selskab, og de to tidligere selskaber ophører således herefter med at eksistere. Det er derfor vigtigt, at I tidligt gør jer nogle overvejelser om, hvordan I ønsker det endelige resultat.

Proceduren

Selskabsloven angiver en helt klar procedure for gennemførelsen af en fusion. Proceduren indebærer imidlertid udfærdigelse af en lang række dokumenter, der skal sendes ind til Erhvervsstyrelsen, hvorefter de vil blive offentliggjort. Der er hermed tilsigtet at sikre både kapitalejerne i de fusionerede selskaber samt selskabernes kreditorer. Kapitalejerne sikres nemlig ved, at de mange dokumenter giver et bedre beslutningsgrundlag, inden der træffes den endelige beslutning. Kreditorerne sikres ved, deres retsstilling ikke forringes ved fusionen.

Er I kun anpartsselskaber, der ønsker at fusionere, kan I gøre dette ved en straksfusion. Dette indebærer, at fusionen sker samme dag, som beslutning træffes.

Det ene selskab er under konkurs

Hvis et af jeres selskaber er under konkurs, kan det kun deltage i fusionen med samtykke fra kurator.

Derfor bør I søge juridisk vejledning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en fusion mellem store selskaber under visse omstændigheder skal godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, da fusioner kan medføre en negativ virkning på konkurrencen.

Det er ligeledes vigtigt at iagttage de skatteretlige konsekvenser ved en fusion, da der under visse betingelser er mulighed for at gennemføre den skattefrit.

Det er derfor anbefalelsesværdigt at alliere sig med en kompetent og erfaren selskabsadvokat. På denne måde sikrer I jer, at det hele forløber sig, som det skal, og at fusionen sker under iagttagelse af gældende lovgivning. Desuden vil en specialist kunne rådgive jer om, hvad der er mest fordelagtigt netop i jeres situation.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.

 

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Kommentar: Beskidt valgkamp venter forude

Kommentar: Beskidt valgkamp venter forude

De politiske partier og deres kandidater har allerede i månedsvis været i valgkamp. Og onsdag skete det så, at statsminister Mette Frederiksen affyrede det endelige startskud, til næsten fire ugers i folketingsvalgets tegn.

Ring 5 korridor synger på sidste vers

Ring 5 korridor synger på sidste vers

Stort flertal i Folketinget er parate til at sløjfe transportkorridor fra Helsingør til Køge

Konkurser i byggeriet (Uge 40/2022 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 40/2022 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Dansk Håndværk: Lav blød indkøringsperiode for klimadokumentation

Dansk Håndværk: Lav blød indkøringsperiode for klimadokumentation

For nybyggerier under 1000 m2 stilles der fra 2023 ikke konkrete mål om dokumentation af byggematerialers klimapåvirkning. Alligevel skal der udarbejdes en rapport, selvom der ikke er opsat klare kriterier og vejledning om, hvordan det skal gøres