UgensErhverv.dk

Storcentre i byggeplaner

Fields på Amager og Ro´s Torv i Roskilde vil udvide

17-09-2004

To store indkøbscentre er allerede kommet i udvidelses-
humør. Det drejer sig om Fields på Amager og det ny-
åbnede Ro´s Torv i Roskilde. Storcentret Fields har
planer om at bygge et biografkompleks med ti sale og
et privatdrevet akvarium. Alt sammen til en pris på
150 mio. kroner omfattende 40.000 m2. Storcentret kom-
mer derpå op på 146.000 m2.

Fields har i en efterfølgende byggefase planer om at
opføre et højhus, der skal rumme hotel, kontor og bo-
liger, men det afhænger af politikerne i Hovedstadens
Udviklingsråd.

Børsen skriver endvidere, at det nyåbnede Ro´s Torv i
Roskilde også går med udvidelsesplaner. Her vil man
bygge yderligere 25 butikker til de i forvejen 5o. Den-
ne udvidelse ventes at koste en halv mia. kroner. Ende-
lig åbner Rødovre Centrum den 1. oktober med en ud-
videlse til en halv mia. kroner.
Clar


Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København