UgensErhverv.dk

Forfaldne bygning og nedslidte veje

BAT-kartellet vurderer, at det vil koste 214 milliarder kroner at istandsætte områderne.

17-09-2004

214 milliarder kroner vil regningen lyde på, hvis det danske samfund skal bringe bygninger og infrastruktur bare i en rimelig stand, mener Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT), der har undersøgt problemets omfang.
BAT mener, at det er på tide, at politikerne vågner op og går i gang med at renovere de nedslidte omgivelser.

- Vi skubber en vedligeholdelsesmæssig gæld foran os, som er mindst lige så alvorlig som den statsfinansielle rene pengegæld. Det er efter BAT’s vurdering en snebold af gæld, som det danske samfund i kraft af mange års forsømmelser skubber foran sig til de kommende generationer at betale, lyder det fra den faglige sammenslutning.

BAT mener, at politikerne skal handle nu.

Kartellet foreslår, at Folketinget på tværs af politiske skel beslutter, at der indsamles og opgøres såkaldte måltal for bygningers og anlægs fysiske tilstand og vedligeholdelsesbehov.

Derefter skal der vedtages en politik både på stats-, amts- og kommuneniveau, så det store renoveringsarbejde kan gå i gang.

BAT foreslår endvidere, at der ved hvert projekt fra starten skal sættes penge af til vedligeholdelse af projektet. Hver gang, der opføres og bevilges en strækning vej, en kloak, en bygning eller andet, skal der altså forlods afsættes penge til vedligehold.

De store områder med efterslæb ifølge BAT er de almene boliger, hvor der skal bruges 144 mia. kr. Kloak-området mangler 19 mia. kr og veje 11,5 mia. kr.
-ls.

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området