UgensErhverv.dk

Energifråds ved tekniske installationer

Dårlig isolering giver et uacceptabelt højt energispild, påpeger Dansk Byggeri.

17-09-2004

Mangelfuld isolering af de tekniske installationer giver et forøget energiforbrug på op til 14 procent, konkluderer en ny rapport. Fejlene kan opdeles i tre kategorier: For lidt afsat plads ved projektering - rørmontage, der forhindrer korrekt isolering - mangelfuld isolering/forkert udført arbejde.

- Dette er en beklagelig og uholdbar situation, da det fører til et helt uacceptabelt energispild og medvirker til at forringe billedet af byggeriets generelt set gode kvalitet, fastslår afdelingschef Kjeld Almer Nielsen, Dansk Byggeri, der varsler en forstærket indsats for at komme fejlene til livs.

På baggrund af den første undersøgelse af kvaliteten af isolering af tekniske installationer blev der taget initiativ til udarbejdelse af en information fra Dansk Standard om rørafstande til lovpligtig rørisolering. Anvisningen giver de nødvendige oplysninger for en korrekt projektering og udførelse og er således et nødvendigt værktøj for såvel projekterende som udførende, der er beskæftiget med tekniske installationer.

- Med virkning fra den 1. januar 2006 forventes der via en revision af Bygningsreglementet at blive indført en bestemmelse om en energimærkning, som dokumenterer, at kravene til en bygnings energimæssige ydeevne er opfyldt. Denne mærkning vil basere sig på en forudgående kontrol af en uafhængig og registreret energikonsulent, der også skal omfatte kontrol af isolering af tekniske installationer, siger Kjeld Almer Nielsen.

Dansk Byggeri har for nylig sat fokus på problemet ved at udsende information til medlemmerne om problemet med den mangelfulde isolering.

- mir

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området