UgensErhverv.dk

Energifråds ved tekniske installationer

Dårlig isolering giver et uacceptabelt højt energispild, påpeger Dansk Byggeri.

17-09-2004

Mangelfuld isolering af de tekniske installationer giver et forøget energiforbrug på op til 14 procent, konkluderer en ny rapport. Fejlene kan opdeles i tre kategorier: For lidt afsat plads ved projektering - rørmontage, der forhindrer korrekt isolering - mangelfuld isolering/forkert udført arbejde.

- Dette er en beklagelig og uholdbar situation, da det fører til et helt uacceptabelt energispild og medvirker til at forringe billedet af byggeriets generelt set gode kvalitet, fastslår afdelingschef Kjeld Almer Nielsen, Dansk Byggeri, der varsler en forstærket indsats for at komme fejlene til livs.

På baggrund af den første undersøgelse af kvaliteten af isolering af tekniske installationer blev der taget initiativ til udarbejdelse af en information fra Dansk Standard om rørafstande til lovpligtig rørisolering. Anvisningen giver de nødvendige oplysninger for en korrekt projektering og udførelse og er således et nødvendigt værktøj for såvel projekterende som udførende, der er beskæftiget med tekniske installationer.

- Med virkning fra den 1. januar 2006 forventes der via en revision af Bygningsreglementet at blive indført en bestemmelse om en energimærkning, som dokumenterer, at kravene til en bygnings energimæssige ydeevne er opfyldt. Denne mærkning vil basere sig på en forudgående kontrol af en uafhængig og registreret energikonsulent, der også skal omfatte kontrol af isolering af tekniske installationer, siger Kjeld Almer Nielsen.

Dansk Byggeri har for nylig sat fokus på problemet ved at udsende information til medlemmerne om problemet med den mangelfulde isolering.

- mir

Brochurer

 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger

 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste

 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.

 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti

 • ASP produktudvikling

  ASP produktudvikling

  Alt i små kraner og vakuumløftere

 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning

 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning

 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar

 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger

 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Et partnerskab mellem 3byggetilbud.dk og Danske Bank skal gøre det lettere for husejeren at gennemskue gevinsterne ved at energirenovere netop deres bolig