UgensErhverv.dk

Forfaldne bygninger og nedslidte veje

BAT-kartellet vurderer, at det vil koste 214 milliarder kroner at istandsætte områderne.

16-09-2004

BAT-kartellet vurderer, at det vil koste 214 milliarder kroner at istandsætte områderne.


214 milliarder kroner vil regningen lyde på, hvis det danske samfund skal bringe bygninger og infrastruktur bare i en rimelig stand, mener Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT), der har undersøgt problemets omfang.
BAT mener, at det er på tide, at politikerne vågner op og går i gang med at renovere de nedslidte omgivelser.

- Vi skubber en vedligeholdelsesmæssig gæld foran os, som er mindst lige så alvorlig som den statsfinansielle rene pengegæld. Det er efter BAT’s vurdering en snebold af gæld, som det danske samfund i kraft af mange års forsømmelser skubber foran sig til de kommende generationer at betale, lyder det fra den faglige sammenslutning.

BAT mener, at politikerne skal handle nu.

Kartellet foreslår, at Folketinget på tværs af politiske skel beslutter, at der indsamles og opgøres såkaldte måltal for bygningers og anlægs fysiske tilstand og vedligeholdelsesbehov.

Derefter skal der vedtages en politik både på stats-, amts- og kommuneniveau, så det store renoveringsarbejde kan gå i gang.

BAT foreslår endvidere, at der ved hvert projekt fra starten skal sættes penge af til vedligeholdelse af projektet. Hver gang, der opføres og bevilges en strækning vej, en kloak, en bygning eller andet, skal der altså forlods afsættes penge til vedligehold.

De store områder med efterslæb ifølge BAT er de almene boliger, hvor der skal bruges 144 mia. kr. Kloak-området mangler 19 mia. kr og veje 11,5 mia. kr.
-ls.


Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København