UgensErhverv.dk

Energimærkning af boliger er endt i kaos

Rigsrevisionen kritiserer skarpt Energistyrelsen for dårlig styring

15-09-2004

Samtlige EU-lande skal senest 1. januar 2006 indføre energi-
mærkeordninger for boliger siger et EU-direktiv. Samtidig
afsløres det nu, at energimærkningen af danske huse og ejen-
domme, der blev startet i 1997 er endt i bureaukratisk kaos
og uden nævneværdig effekt på energiforbruget.

Berlingske Tidende afslører, at Rigsrevisionen i en rapport
kritiserer Energistyrelsens administration. Almindelige
huse og lejligheder skal energimærkes ved salg, mens ejen
domme over 1500 m2 skal mærkes hvert år. Desværre
viser det sig, at Energistyrelsens kvalitetskontrol på områ-
det har været så mangelfuld, at energimærket ikke giver
husejere og virksomheder reel sikkerhed for målbare
energiforbedringer.

Kun hver fjerde ejendomshandel har nu efter fem år den
lovpligtige energimærkning. Energistyrelsen siger til
sit forsvar, at man allerede er i gang med at rette op på
manglerne og nu selv vil gå mere aktivt ind i styringen.

Clar

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted