UgensErhverv.dk

Lyspris til Metroen

Fornemmelsen af dagslys i Metroens underjordiske stationer giver nordisk lyspris.

15-09-2004

Nordisk Lyspris, der er indstiftet af Nordens lystekniske selskaber, tildeles i år Københavns underjordiske Metro-stationer.

- Anlægget tildeles førsteprisen for en velgennemført idé, hvor der gennem en bevidst dagslyskarakter i belysningen er sørget for en tryg og sikker belysning både dag og nat.

- Måden at føre dagslys ned til stationernes laveste niveauer er innovativt og giver et meget smukt resultat både om dagen og om natten, hedder det i juryens begrundelse for tildelingen.

Metroen fik førsteprisen blandt otte forslag fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Det er arkitektfirmaet KHRAS, der sammen bygherren, Ørestadsselskabet, modtager æren for prisen.

- nn

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted