UgensErhverv.dk

Kan jeres virksomhed vokse?

Nyt analyseværktøj måler vækstmulighederne – helt gratis.

14-09-2004

Et nyt værktøj til at måle små og mellemstore virksomheders vækstmuligheder er udviklet og klar til brug. Det hedder Status og er et analyseværkstøj, der kan bruges til at vurdere virksomhedens styrker og svagheder, og samtidig udnytte gode erfaringer fra tilsvarende virksomheder.
Værktøjet er udviklet i samarbejde mellem en række branche- og erhvervsorganisationer, og Dansk Byggeri har lavet en version specielt målrettet byggebranchen.

- Status er et rigtigt effektivt informationsværktøj, der på baggrund af virksomhedens regnskabsmateriale samt et besøg i virksomheden af to timers varighed rent faktisk kan vurdere, hvor godt virksomheden klarer sig i forhold til andre. Værktøjet er endvidere stærkt i forhold til at måle virksomhedens resultatændring fra periode til periode, siger projektchef Jørn Jensen, Dansk Byggeri.
De deltagende virksomheder får en individuel tilbagemelding med et forslag til områder, hvor virksomheden kan sætte ind for at forbedre resultatet.

Gratis og kræver kun lidt af virksomheden
- Processen er konkret og effektiv. Den består af et indledende møde i virksomheden. Herefter gør konsulenten sit hjemmearbejde. To uger efter første møde fremlægger konsulenten sin rapport for virksomheden. Som det indledende møde tager dette møde maksimalt to timer. Status kræver dermed meget lidt af virksomhedens tid, og man kan meget hurtigt komme i gang med
udvalgte forbedringer, fortæller Jørn Jensen.

Via samarbejde med de lokale erhvervsservicecentre og en række private konsulenter, dækker Dansk Byggeri hele landet med sin version af Status. I øjeblikket er der ca. 50 konsulenter, der er uddannet til at anvende værktøjet og har gennemgået en særlig uddannelse, så de kan arbejde med virksomheder i byggeerhvervet.

- Vi har anset det for meget vigtigt, at konsulenter, der har kontakten til Dansk Byggeris medlemmer, har indsigt i og viden om de vilkår, der er gældende i branchen, siger Jørn Jensen og gør opmærksom på, at det er gratis at få gennemført en Status-analyse.
Virksomheder, der ønsker en analyse, kan kontakte Dansk Byggeri eller det lokale erhvervsservicecenter.

- mir

Brochurer

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ