UgensErhverv.dk

Kraftigt faldende besøgstal på HI-messen

Messen vil nu i dialog med branchen om fremtidens byggemesse

13-09-2004

I Herning vil HI-messen 2004 ikke blive husket tilbage på med glæde. På trods af enkelte succesfulde aktiviteter, som rundvisning på SAS Arena, Superliga stadionet overfor hal M, og særudstillingen ’Grænseløs Arkitektur – Stjernearkitekter tegner Danmark’, så glimrede publikum nemlig med deres fravær. Besøgstallet faldt med hele 30 procent i forhold til året før, hvilket svarede til blot 20.800 besøgende fordelt på messens fire åbningsdage.

- Vi var på forhånd klar over, at årets besøgstal ville falde i forhold til tidligere byggemesser. Det er således første gang, der har været holdt HI Byggeri & Håndværk uden lørdagen som messedag. Det er sket efter ønske fra udstillerne. Dermed sagde vi på forhånd farvel til 7.500 besøgende. Alligevel mistede vi herudover små 9.000 gæster i forhold til messen i 2002. Den primære årsag er, at der er for få udstillere med byggematerialer repræsenteret på messen, ligesom store dele af VVS-branchen heller ikke har deltaget denne gang, forklarer direktør Georg Sørensen, Messecenter Herning.

På vej mod fremtidens byggemesse
I Herning vil man i gang med at finde en opskrift på en messe, der fremover kan trække flere besøgende og en bedre opbakning blandt udstillerne.

- Et større renoveringsarbejde er derfor allerede igangsat. Vi har et godt fundament at bygge videre på, men for at få et sundt hus skal vi have udbedret nogle revner og skader forskellige steder på bygningen - for at blive i branchens sprog. Vi er allerede i dialog med flere forskellige samarbejdspartnere, og efter en grundig evaluering af messen med udstillerne og de involverede brancheorganisationer, tager vi for alvor fat på arbejdet med at skabe fremtidens byggemesse med udgangspunkt i markedets og udstillernes ønsker og behov, siger direktør Georg Sørensen.

- mir

Brochurer

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Det er nok de færreste i byggesektoren, der har været opmærksomme på, at regeringens finanslov også rammer byggesektoren på afgiftsområdet, idet råstofafgifterne står til en klækkelig forhøjelse.

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

I et nyt inspirationshæfte kan lærere hente ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design - og blive klogere på nye alliancer med museer og erhvervsskoler

Carlsberg Byens største domicil

Carlsberg Byens største domicil

I dag afholdes rejsegilde på Emil Christian Hansen Hus, der kommer til at danne ramme om it-virksomheden Vismas nye hovedkontor i København

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

En omfattende undersøgelse viser store huller i danskernes indsigt i, hvordan de er dækket af henholdsvis garanti og købeloven