UgensErhverv.dk

Nyskabende slotsparkrenovering

Fond søger at vise vejen for lignende anlæg rundt omkring på de danske slotte og herregårde

10-09-2004

Fond søger at vise vejen for lignende anlæg rundt omkring på de danske slotte og herregårde.

Gravemaskiner er netop rykket ind i den historiske barokhave ved Ledreborg Slot, idet hele slotsparkens midterakse skal renoveres, og det sker på tid. Slottet er således kendt for en række koncerter, og renoveringen skal derfor være færdig inden næste års koncert i midten af august 2005.

Baggrunden for renoveringen er en helhedsplan, der på samme tid er nyskabende og respekterer stedets kulturværdier. Bag finansieringen af projektet til 20 mio. kr. står Fonden Realdania.

Fonden gav allerede sidste år tilsagn om økonomisk støtte til en omfattende renovering af slottets barokhave, og siden er der udarbejdet en detaljeret landskabsarkitektonisk helhedsplan, der danner udgangspunkt for restaureringsprincippet i slotsparken. Det kommende anlægsarbejde er tilrettelagt ud fra tre hovedmål: At understrege og genskabe de barokke spor, der har historisk værdi i haven, at skabe en havekunstnerisk fornyelse ved at rejse ’stedets ånd’ og at være praktisk realistisk både, hvad angår økonomi og tilpasning til nutidig brug og vedligeholdelse af anlægget.

Herregården Ledreborg ved Roskilde og det tilhørende parkanlæg på omkring 80 ha hører til blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer. Selve slottet er en karakteristisk rokokobygning, mens parken, der i 1740’erne blev anlagt som en barokhave, er omdannet til et landskabeligt romantisk anlæg.

- Med renoveringen af Ledreborg Slotspark kan vi være med til at bevare og nytænke vores fælles kulturarv og samtidig bringe det historiske miljø ind i en nutidig sammenhæng. Ved at renovere parken med økonomisk bæredygtighed for øje ønsker vi samtidig at vise vejen for lignende anlæg rundt omkring på de danske slotte og herregårde, oplyser Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.

Det er kun første etape af renoveringen, der er færdig i august 2005, for det samlede anlægsarbejde vil først være færdigt i 2006.
-jhan
Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder