UgensErhverv.dk

Nyskabende slotsparkrenovering

Fond søger at vise vejen for lignende anlæg rundt omkring på de danske slotte og herregårde

10-09-2004

Fond søger at vise vejen for lignende anlæg rundt omkring på de danske slotte og herregårde.

Gravemaskiner er netop rykket ind i den historiske barokhave ved Ledreborg Slot, idet hele slotsparkens midterakse skal renoveres, og det sker på tid. Slottet er således kendt for en række koncerter, og renoveringen skal derfor være færdig inden næste års koncert i midten af august 2005.

Baggrunden for renoveringen er en helhedsplan, der på samme tid er nyskabende og respekterer stedets kulturværdier. Bag finansieringen af projektet til 20 mio. kr. står Fonden Realdania.

Fonden gav allerede sidste år tilsagn om økonomisk støtte til en omfattende renovering af slottets barokhave, og siden er der udarbejdet en detaljeret landskabsarkitektonisk helhedsplan, der danner udgangspunkt for restaureringsprincippet i slotsparken. Det kommende anlægsarbejde er tilrettelagt ud fra tre hovedmål: At understrege og genskabe de barokke spor, der har historisk værdi i haven, at skabe en havekunstnerisk fornyelse ved at rejse ’stedets ånd’ og at være praktisk realistisk både, hvad angår økonomi og tilpasning til nutidig brug og vedligeholdelse af anlægget.

Herregården Ledreborg ved Roskilde og det tilhørende parkanlæg på omkring 80 ha hører til blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer. Selve slottet er en karakteristisk rokokobygning, mens parken, der i 1740’erne blev anlagt som en barokhave, er omdannet til et landskabeligt romantisk anlæg.

- Med renoveringen af Ledreborg Slotspark kan vi være med til at bevare og nytænke vores fælles kulturarv og samtidig bringe det historiske miljø ind i en nutidig sammenhæng. Ved at renovere parken med økonomisk bæredygtighed for øje ønsker vi samtidig at vise vejen for lignende anlæg rundt omkring på de danske slotte og herregårde, oplyser Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.

Det er kun første etape af renoveringen, der er færdig i august 2005, for det samlede anlægsarbejde vil først være færdigt i 2006.
-jhan
Brochurer

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Også den nuværende regeringen vil undersøge mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Nu er der en unik mulighed for at komme ind i møllebyggerens hule, inden møllevingerne skal monteres på Dybbøl Mølle

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Arkitektforeningen København inviterer d. 22. januar til fejring og kritik af de nominerede værker til Årets Arne 2020

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Lokal forankring og plads til fællesskaber er nøgleordene i den nye vision for Nuuks Plads, som projektudviklingsselskabet bag netop har præsenteret