UgensErhverv.dk

Få et overblik over hvordan du bruger din arbejdstid

ANNONCE: Der er rigtigt meget at tage højde for, når man enten driver selvstændig virksomhed, eller når man har lederansvaret for en række medarbejdere i en virksomhed.

17-09-2020

Uanset om der er tale om en selvstændig virksomhed eller en lederrolle, så gælder det om at sikre, at de forskellige arbejdsopgaver bliver løst, og samtidig skal det også ske i et tempo, der er rentabelt for virksomheden.

Her i denne artikel kan du blive klogere på, hvordan du med en simpel tidsregistrering af dine arbejdsopgaver kan få et rigtigt godt overblik over, hvordan du bruger din arbejdstid. Det kan for eksempel være, at du finder ud af, at du ikke arbejder effektivt nok i din arbejdstid på grund af for mange forstyrrelser fra dine kollegaer, eller det kan være, at du finder ud af, at du faktisk har tid til at løse endnu flere opgaver.

Når opgaver bliver til tidsrøvere

Som selvstændig eller som almindelig ansat kender du formentlig alt for godt til de opgaver, som der som udgangspunkt ikke burde tage ret lang tid, men som alligevel ender med at blive til tidsrøvere. Det er disse opgaver, der er medvirkende årsag til, at du enten ikke når at blive færdig med alle dine opgaver til tiden, eller at du ikke kan få den fortjeneste på opgaven, som du egentlig havde regnet med.

Som de fleste af os ved, så er tid penge, og derfor kan det på mange måder godt betale sig at få et overblik over, hvor lang tid de enkelte opgaver rent faktisk tager. Der er også mange ledere, der bruger tidsregistrering til at se, om deres medarbejdere når i mål med deres opgaver inden for den aftalte tidsramme, og det er et redskab, der er særligt velegnet til at undersøge, hvordan man kan udvikle sig på arbejdspladsen.

Fordelene ved tidsregistrering

Selvom nogle synes, at tidsregistrering i sig selv kan tage for meget tid, så kan det hurtigt vise sig at være en rigtig god investering. Du kan blandt andet nyde godt af følgende fordele:

  • Du kan opnå store tidsbesparelser
  • Du kan sikre virksomheden flere fakturerede timer
  • Du kan få et overblik over din egen effektivitet

Derudover er der nogle systemer, der kan køres sammen med virksomhedens lønsystem, så virksomheden kan spare penge på at registrere de gamle timesedler og indberette løn ud fra dem. I stedet sker det hele automatisk, og du kan være sikker på, at du får udbetalt den rigtige løn.

Som nævnt kan nogle synes, at tidsregistrering er endnu en tidsrøver, men sådan behøver det slet ikke at være. I dag findes der mange smarte apps, hvor tidsregistreringen foregår hurtigt og nemt.

 

Brochurer

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

De politiske hjælpepakker har hjulpet byggeriet til at holde skansen i sommeren 2020

Uge 39: Konkurser i byggeriet

Uge 39: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Blik og Rør byder ind med ideer til klimaindsats

Blik og Rør byder ind med ideer til klimaindsats

’Blik og Rør’ har udarbejdet et politisk oplæg med den lange overskrift, ’Genopbygningen af Danmark - den grønne vej mod vækst - forslag til indsatser, som kan genopbygge både bygningsmassen, klimaet og økonomien’.

Skattetrykket steg markant fra 2018 til 2019

Skattetrykket steg markant fra 2018 til 2019

De seneste tal fra Danmarks Statistik over indkomstskatten for personer i 2019 viser, at provenuet fra de skattepligtige indkomster i Danmark er steget med hele 3,7 procent