UgensErhverv.dk

Fagligt forsvar for objektivt ansvar

Fagforbundet TIB frygter, at arbejdsgivere vil flygte fra sikkerhedsansvar.

09-09-2004

Fagforbundet TIB frygter, at arbejdsgivere vil flygte fra sikkerhedsansvar.


Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) barsler med planer om at holde arbejdsgiverne straffri, hvis de mener, at det er de ansatte, der bryder arbejdsmiljøloven. Det er et opgør med det såkaldte objektive ansvar. Det har fået fagforeningerne til at gå på barrikaderne.

TIB (Forbundet Træ-Industri-Byg) frygter, at fjernelsen af det objektive ansvar er begyndelsen til en glidebane, hvor arbejdsgiverne vil flygte fra deres sikkerhedsansvar på byggepladsen.

- Det er en stor fejl at fritage arbejdsgiverne for ansvaret for sikkerheden på arbejdspladsen, mener faglig medarbejder Jørgen Mulbjerg fra TIB og fortsætter:

- Arbejdsgiveren har ansvaret for at stille sikkerhedsudstyr til rådighed og kontrollere, at det også bliver brugt. I modsat fald kan han benytte sig af ledelsesretten og få sat tingene på plads over for de medarbejdere, der nægter at bruge sikkerhedsudstyret.

Claus Hjort Frederiksen har bedt sine embedsmænd undersøge, om reglerne ikke kan ændres, så arbejdsgivere med såkaldt ren samvittighed ikke bliver straffet – eksempelvis hvis der er hjelme til rådighed, men den enkelte medarbejdere vælger ikke at bruge den.

Men det vil skabe usikkerhed, mener Jørgen Mulbjerg.

- Hvis reglerne bliver ændret sådan, som beskæftigelsesministeren har lagt op til, bliver vi som fagforening nødt til at gå ud og advare vores medlemmer imod at starte på en byggeopgave, inden de har fuld sikkerhed fra deres arbejdsgiver om, at maskiner og andre tekniske hjælpemidler er i orden, siger han og giver et eksempel:

- Hvis Arbejdstilsynet dukker op og konstaterer, at stilladset ikke er korrekt opstillet, risikerer vores medlemmer at blive straffet med en bøde. Det er fuldstændig urimeligt, fordi det er arbejdsgiverens ansvar, at forholdene er i orden.
-ls.

Brochurer

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Pas på hullerne, når I arbejder i højden

Pas på hullerne, når I arbejder i højden

I efterårets første uge overlevede en 35 årig håndværker et fald på over tre meter. Et overset hul kan give alvorlige kvæstelser eller i værste tilfælde føre til dødsfald, advarer Arbejdstilsynet

Nordiske og maritime boliger på gammelt færgeleje

Nordiske og maritime boliger på gammelt færgeleje

Projektet 'Tømmergraven' tager sin beliggenhed på DSB'’s gamle færgeleje seriøst; arkitekturen er nordisk og maritim

Det behøver ikke være ’træ versus beton’

Det behøver ikke være ’træ versus beton’

Materialekampen mellem træ og beton raser i disse dage. Men måske skulle vi ikke være så sort/hvide i vores materialesyn, lyder det fra to direktører i branchen