UgensErhverv.dk

Fagligt forsvar for objektivt ansvar

Fagforbundet TIB frygter, at arbejdsgivere vil flygte fra sikkerhedsansvar.

09-09-2004

Fagforbundet TIB frygter, at arbejdsgivere vil flygte fra sikkerhedsansvar.


Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) barsler med planer om at holde arbejdsgiverne straffri, hvis de mener, at det er de ansatte, der bryder arbejdsmiljøloven. Det er et opgør med det såkaldte objektive ansvar. Det har fået fagforeningerne til at gå på barrikaderne.

TIB (Forbundet Træ-Industri-Byg) frygter, at fjernelsen af det objektive ansvar er begyndelsen til en glidebane, hvor arbejdsgiverne vil flygte fra deres sikkerhedsansvar på byggepladsen.

- Det er en stor fejl at fritage arbejdsgiverne for ansvaret for sikkerheden på arbejdspladsen, mener faglig medarbejder Jørgen Mulbjerg fra TIB og fortsætter:

- Arbejdsgiveren har ansvaret for at stille sikkerhedsudstyr til rådighed og kontrollere, at det også bliver brugt. I modsat fald kan han benytte sig af ledelsesretten og få sat tingene på plads over for de medarbejdere, der nægter at bruge sikkerhedsudstyret.

Claus Hjort Frederiksen har bedt sine embedsmænd undersøge, om reglerne ikke kan ændres, så arbejdsgivere med såkaldt ren samvittighed ikke bliver straffet – eksempelvis hvis der er hjelme til rådighed, men den enkelte medarbejdere vælger ikke at bruge den.

Men det vil skabe usikkerhed, mener Jørgen Mulbjerg.

- Hvis reglerne bliver ændret sådan, som beskæftigelsesministeren har lagt op til, bliver vi som fagforening nødt til at gå ud og advare vores medlemmer imod at starte på en byggeopgave, inden de har fuld sikkerhed fra deres arbejdsgiver om, at maskiner og andre tekniske hjælpemidler er i orden, siger han og giver et eksempel:

- Hvis Arbejdstilsynet dukker op og konstaterer, at stilladset ikke er korrekt opstillet, risikerer vores medlemmer at blive straffet med en bøde. Det er fuldstændig urimeligt, fordi det er arbejdsgiverens ansvar, at forholdene er i orden.
-ls.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder