UgensErhverv.dk

116 mio. kr. til ny havnefront i Aalborg

Om 4 år skal havnen være en rekreativ oase for den nordjyske hovedstad.

09-09-2004

Havnepromenade, strandboulevard, havnebad, sandstrand og om vinteren skøjtebane. Der er mange gode idéer for, hvordan Aalborgs havnefront skal se ud, når den efter planen står færdig om fire år.
Byen vil nemlig udnytte det store rekreative potentiale, der udgøres af de gamle industriarealer på havnefronten mellem Limfjordsbroen og Karolinelundsvej.

- Havnefronten har længe haft politisk høj bevågenhed, og havnen har i mange år været et led i planlægningen af byens rum. Da de store industrier flyttede ud af byen, gav det plads til at udnytte havnefronten på en ny måde, siger arkitekt i Aalborg Kommunes tekniske forvaltning Anne Juel Andersen.
Omvæltningerne sker efter, at havnetrafikken er flyttet mod øst, værfterne er lukket, og der er opstået et marked for at bygge nye boliger og anlægge rekreative områder helt ned til vandet.
Kommunen har således afsat 46 mio. kr. til selve ombygningen og yderligere 50 mio. kr. til projekter, der følger i kølvandet, som f.eks. veje.

Kommunen har haft en visionsplan for området i EU-udbud, og den er vundet af C.F. Møllers Tegnestue, landskabsarkitekt Vibeke Rønnow og Cowi.
I den skitseres en landskabelig hovedidé bestående af 3 hovedelementer: Strandboulevarden, Promenaden og Byhaverne.
Strandboulevarden omdefinerer de trafikale forhold langs havneområdet og nedbryder den adskillelse af by og havn trafikken i dag medfører.
Promenaden skaber et sammenhængende forløb af pladser og opholdssteder langs vandet.
Byhaverne er forslag til forskellige haverum i tilknytning til havnepromenaden og omfatter forskellige aktiviteter såsom markedsplads, scene, café, legeområde, havnebad mm.

Udover de 3 hovedelementer omfatter forslaget landskabelig bearbejdning af flere tilknyttede områder, bl.a. området omkring det nye Musikkens Hus.

Kommunen vil nu arbejde videre med idéerne og lade dem indgå i en helhedsplan, der skal udarbejdes for området i efteråret og derefter følger detailprojekteringen.

- mir

Brochurer

 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen

 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine

 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa

 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand

 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.

 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter

 • ASP produktudvikling

  ASP produktudvikling

  Alt i små kraner og vakuumløftere

 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik

 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.

 • OSCON

  OSCON

  Specialist i sports- og trægulve

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ