UgensErhverv.dk

116 mio. kr. til ny havnefront i Aalborg

Om 4 år skal havnen være en rekreativ oase for den nordjyske hovedstad.

09-09-2004

Havnepromenade, strandboulevard, havnebad, sandstrand og om vinteren skøjtebane. Der er mange gode idéer for, hvordan Aalborgs havnefront skal se ud, når den efter planen står færdig om fire år.
Byen vil nemlig udnytte det store rekreative potentiale, der udgøres af de gamle industriarealer på havnefronten mellem Limfjordsbroen og Karolinelundsvej.

- Havnefronten har længe haft politisk høj bevågenhed, og havnen har i mange år været et led i planlægningen af byens rum. Da de store industrier flyttede ud af byen, gav det plads til at udnytte havnefronten på en ny måde, siger arkitekt i Aalborg Kommunes tekniske forvaltning Anne Juel Andersen.
Omvæltningerne sker efter, at havnetrafikken er flyttet mod øst, værfterne er lukket, og der er opstået et marked for at bygge nye boliger og anlægge rekreative områder helt ned til vandet.
Kommunen har således afsat 46 mio. kr. til selve ombygningen og yderligere 50 mio. kr. til projekter, der følger i kølvandet, som f.eks. veje.

Kommunen har haft en visionsplan for området i EU-udbud, og den er vundet af C.F. Møllers Tegnestue, landskabsarkitekt Vibeke Rønnow og Cowi.
I den skitseres en landskabelig hovedidé bestående af 3 hovedelementer: Strandboulevarden, Promenaden og Byhaverne.
Strandboulevarden omdefinerer de trafikale forhold langs havneområdet og nedbryder den adskillelse af by og havn trafikken i dag medfører.
Promenaden skaber et sammenhængende forløb af pladser og opholdssteder langs vandet.
Byhaverne er forslag til forskellige haverum i tilknytning til havnepromenaden og omfatter forskellige aktiviteter såsom markedsplads, scene, café, legeområde, havnebad mm.

Udover de 3 hovedelementer omfatter forslaget landskabelig bearbejdning af flere tilknyttede områder, bl.a. området omkring det nye Musikkens Hus.

Kommunen vil nu arbejde videre med idéerne og lade dem indgå i en helhedsplan, der skal udarbejdes for området i efteråret og derefter følger detailprojekteringen.

- mir

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder