UgensErhverv.dk

Konkurrenter på talefod

80 aktører inden for byggebranchen er gået sammen i et fagligt netværk i Århus

03-09-2004

- Går jeg ud og laver noget skidt over for en bygherre – det sker jo – også den modsatte vej, ligesom rådgivere kan fejle, men laver jeg et kiks, vil bygherren gardere sig næste gang og måske stille endnu skrappere krav til en anden entreprenør for at undgå en gentagelse, siger Ole Ethelberg, salgschef hos J&B Entreprise i Århus.
På den baggrund har han taget initiativ til et fagligt netværk, som foreløbig tæller omkring 80 aktive aktører inden for bygge- og anlægssektoren i Århus og en stor omegn.
- Vi har manglet et ligeværdigt forum, hvor alle fra byggebranchen samles uanset stand og alder med det formål at drøfte de problemer, vi har indbyrdes. Og hvor de kan få noget fællesviden med det sigte at eliminere nogle af de krav parterne rejser mod hinanden.
Ledelsen i det nye netværk består af fem personer fra en bred kreds, og er autonomt i den forstand, at de på skift inviterer til møder, og at der ikke er tale om en fast struktur- heller ikke under møderne.
- Idéen er, at vi har et forum, og kommer der nye ting op eller opstår der problemer, kan vi gribe fat i dem og drøfte dem – gerne som ”cases”. Deltagerne er med til at iscenesætte møderne. Du forpligter dig til både at være med og blive konfronteret..

Nyt nøgleord: Partnering
Konceptet er døbt partnering, og Ole Ethelberg kender ikke tilsvarende mødegrupper andre steder i landet.
- Der sker ofte det, at folk i branchen danner lukkede fora, hvor de holder deres viden for sig selv. Men bl. a. for at det ikke skal opfattes som et smart reklamepåfund fra vores side, har vi lavet en ledelse, der består af fem virksomheder. Vi skifter mødested fra gang til gang, og når vi har været igennem de fem i gruppen spørger vi, hvem der har lyst til at være de næste fem, som inviterer.
Selv om det kan lyde ambitiøst, at få så mange parter til at gå ind i en dialog, være åbne og have tillid til hinanden, tror Ole Ethelberg på idéen.
- Det er klart, at mange gerne holder deres kort tæt ind til kroppen, hvis de står bag noget unikt. Men kommer man med den holdning, at man gerne vil være åben over for alle andre ting end sine egne, så sker der ikke rigtig noget. Møder man derimod med en åben holdning, vil andre også åbne sig.
Han peger desuden på, at byggebranchen er ret konservativ, og at både chefer for entrepriser og byggeledere får et kæmpe-ansvar i en ret ung alder.
- Vi taler om unge mennesker, som er selvstændige, men det store ansvar gør måske også, at de er svære at flytte. Når noget går galt er det min påstand, at det ikke er sort og hvidt. Der er gerne mere end én part, som har skylden, men spørger du den enkelte, sender han ofte aben videre til en anden eller tredje part. Det er det, vi også vil prøve at slå en pæl igennem og fortælle, at når noget går galt, er det enormt svært at finde sandheden, og det er ikke sikkert, at der kun er én sandhed.

Gode erfaringer
Efter at netværket er kommet op at stå har flere henvendt sig for at komme med, og en af dem som har praktisk erfaring med partnering er Else Hjernø, direktør for Kollegiekontoret i Århus. Hos hende er der ingen tvivl om, at der er tale om en god samarbejdsform. Hun har selv været meget træt af den proces, der knytter sig til de traditionelle samarbejdsformer i form af at modtage tilbud og konstatere, at der igen skal spares mindst 10-20%, møde en arkitekt på vej til en depression, ingeniøren der accepterer ændringer måske uden den fornødne tid til at gennemskue dem, sparerunder med entreprenøren m.v.
- Vi har brugt oceaner af tid på at kæmpe, spillet skuespil og jeg sad ofte med en fornemmelse af, at havde vi holdt lidt længere ud, havde vi nok fået prisen ned til fordel for en bedre kvalitet. Det er vanskeligt at have tillid i et lukket forhandlingssystem.
Hun fremhæver, at man skal være bevidst om, at partnering er en anden måde at arbejde på – både praktisk og holdningsmæssigt.
- Der skal væges et team, inden der er en garanti for pris, ligesom der ikke er nogen rigtig pris ved partnering. Den skal fastsættes i et samarbejde og ikke i konkurrence. Bygherren skal turde tro på, at samarbejdets ånd kraftigt suppleret med åbne kalkulationer giver sikkerhed for en fornuftig kvalitet til den rigtige pris.
Det kan lyde kompliceret, men er egentlig ganske nemt, mener Else Hjernø.
- En partnering-aftale stiller krav til aktørerne hele vejen rundt. Man samler nogle fornuftige mennesker tidligt i en bygge-proces og aflægger musketér-eden: At det her vil vi, vi vil gøre det på den bedste måde og være stolte af resultatet. Vi vil selv fortsætte ad det spor, og kan se, at vi har fået lidt mere for pengene i vores to byggerier med partnering, næsten ingen fejl ved aflevering og byggeri til tiden.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder