UgensErhverv.dk

Har dit erhverv brug for at få opstillet en pavillon?

ANNONCE: Der findes mange grunde til, at det kan være smart at få opstillet en pavillon.

13-09-2019

Er du for eksempel i et erhverv, hvor en kontorpavillon - enten midlertidigt eller permanent - kunne være praktisk, er der gode muligheder for dette.

Pavilloner kan mere end man skulle tro

Ordet pavillon kan godt risikere at lyde en smule primitivt i nogles ører, men sådan er det faktisk ofte langt fra. Blandt andet behøver pavilloner ikke altid at være midlertidige løsninger, selvom dette selvfølgelig også er en glimrende brugsværdi i mange tilfælde.

Det kommer ofte bag på mange, hvor solid og holdbar i kvaliteten, en pavillon kan være. Dette og mange andre flere positive aspekter kan du finde uddybet på den korte liste nedenfor, der søger at nedbryde de lidt pessimistiske forventninger, mange har til pavilloner:

 

  • Pavilloner kan bygges på stedet af professionelle fagfolk, hvilket sikrer en fænomenal kvalitet
  • Pavilloner bygges så de er vedligeholdelsesenlige og uden det store besvær eller omkostning
  • Miljøvenlige materialer sikrer et lavt energiforbrug

 

Overvej hvad du vil inden du bestiller en pavillon

Der er tydeligvis mange positive aspekter ved en pavillon, men alligevel er det utroligt relevant at gøre sig nogle overvejelser om, hvad man ønsker sig af en pavillon inden man bestiller den. Det er for eksempel en vigtig faktor, om pavillon skal være permanent eller blot midlertidig. Ydermere findes der forskellige måder hvad angår betalingsaspektet, blandt andet alt efter om du ønsker en pavillon på lejebasis eller som et reelt køb.

Pavilloner og kontorpavilloner kan bruges til en lang række af forskellige formål. Andre har for eksempel haft gavn af en pavillon inden for følgende områder:

  • Domiciler
  • Kontorbygninger
  • Institutioner
  • Undervisningslokaler

Der er dog ikke meget, der sætter grænser for, hvad en pavillon kan sætte rammerne for. Det er blot med at undersøge mulighederne for netop jeres behov.

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Et partnerskab mellem 3byggetilbud.dk og Danske Bank skal gøre det lettere for husejeren at gennemskue gevinsterne ved at energirenovere netop deres bolig