UgensErhverv.dk

Hvad kan et kursus eller foredrag gøre for din virksomhed?

ANNONCE: Har din virksomhed brug for ny inspiration, eller har dine medarbejdere brug for nye udfordringer? I så fald kan det være, at et kursus kan hjælpe din virksomhed.

12-08-2019

Et kursus kan være med til at give fornyet energi på arbejdspladsen, hvis kurset altså er relevant for det, som din virksomhed foretager sig.

 

Kursus

Kurser kan være med til at give nye kompetencer eller opfriske kompetencer, der ikke bliver brugt så ofte, men som stadig er essentielle for arbejdet i virksomheden. Kurser kan også bruges som led i videreuddannelse, og det er vigtigt, at dine medarbejdere hele tiden fornyer deres viden og uddannelse.

 

Medarbejdere har brug for udfordringer

Der er meget få brancher, hvor der ikke sker nogen form for fornyelsen igennem årene, og medmindre du arbejder i en af disse brancher, er kurser en god måde at komme up-to-date med ny viden og nye teknikker. Kurser og uddannelse kan være med til at sørge for, at dine medarbejdere har de samme kompetencer, som nyuddannede har, hvilket kan være en fordel for produktiviteten i din virksomhed.

 

Derudover kan kurser og ekstra uddannelse have den fordel, at dine medarbejdere bliver udfordret og lærer nyt, hvilket kan give dem ekstra motivation på arbejdet. Hvis man som medarbejder aldrig lærer nyt eller bliver udfordret, vil arbejdet på et eller andet tidspunkt blive for ensformigt, og dine medarbejdere vil søge udfordringer andetsteds. Derfor kan kurser og uddannelse være en god måde at gøre arbejdet i din virksomhed attraktivt.

 

Foredrag

Foredrag er ligesom kurser også en måde at udvikle din virksomhed på. Foredrag er gode til at skabe inspiration og motivation til at udføre arbejdet. Samtidig kan et foredrag give redskaber til, hvordan du og dine medarbejdere kan tilgå udfordringer i dagligdagen, undgå problemer med stress og skabe et bedre arbejdsmiljø. Derfor er der også mange fordele ved at få besøg af relevante foredragsholdere på din arbejdsplads.

 

Valg af foredragsholder

Det er dog ikke alle slags foredrag, som din virksomhed vil have gavn af. Eftersom at der findes foredrag om alt mellem himmel og jord, er det vigtigt, at du gør op med dig selv og eventuelt søger inspiration hos dine medarbejder omkring, hvilket emne foredraget skal handle om. Hvis arbejdsmiljøet er, som det skal være, er der ingen grund til at finde en foredragsholder, der kan snakke om dette. Du skal derimod lede efter udfordringerne i din virksomhed, og vælge et foredrag, der kan give inspiration til måder at løse problemerne i din virksomhed på. Du skal derfor være i stand til at erkende, hvor der er plads til optimering i din virksomhed, da dette kan lede til, at din virksomhed bliver bedre og mere effektiv, end den er i øjeblikket.

 

Afprøv nye metoder og redskaber

Kurser, uddannelse og foredrag kan altså bidrage med meget forskelligt alt efter, hvilket kursus, uddannelse eller foredrag, du vælger. Så længe du er åben for nye ideer og tiltag, vil der altid være noget, du kan tage med dig fra kurset eller foredraget.

 

Opfølgning

Du skal ikke tro, at arbejdet er slut efter foredraget eller kurset. Det er altafgørende, at du følger op på foredraget eller kurset, og tager eventuelle redskaber i brug på arbejdspladsen, så de rent faktisk bliver brugt i praksis.

 

En ide vil være at indføre prøveperioder i din virksomhed, hvor du implementere, hvad du og dine medarbejdere har lært igennem kurset eller foredraget, så du kan se, om redskaberne og den nye viden fungerer i din virksomhed. Du skal dog have en måde, hvorpå du kan måle, om redskaberne virker, så det ikke bliver en subjektiv sag. Du kan eventuelt måle effektivitet før og efter implementeringen, eller du kan lave et spørgeskema til din medarbejdere før og efter, for at se om de har taget positivt imod ændringerne.

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området