UgensErhverv.dk

Den direkte trælinie

Et meget bredt produktprogram indenfor træ og træbaserede materialer suppleres af et effektivt service- og logistiksystem.

28-05-2008

Et meget bredt produktprogram indenfor træ og træbaserede materialer suppleres af et effektivt service- og logistiksystemAf journalist Jørgen Hansen

I dagens konkurrenceprægede marked stræber alle efter så få mellemhandlere og så få leverandører som muligt. Målet er at minimere indkøbs- og logistikomkostningerne mest muligt.

Handlen med træ og træbaserede materialer undergår nu også en forandring, ganske som når det gælder andre produkter. Det skal kun være nødvendigt med et enkelt telefonnummer at ringe til, når det gælder trævarer.

Det er to år siden, Finnforest Corporation erhvervede aktiemajoriteten i Moelven Industrier. Det var et skridt, som for begge parter var både rationelt og naturligt, da de respektive produktprogrammer komplementerer hinanden godt.

Nu tages skridtet videre, idet Moelven går aktivt ind i Danmark og sammen med Finnforest Danmark etablerer et fælles selskab under navnet Moelven Danmark.

- Formålet med ændringen er at sammenlægge produktprogrammerne i Danmark, og de vil blive markedsført, distribueret og solgt gennem kun ét selskab. De i forvejen kendte Finnforest-produkter vil således indgå i Moelven Danmark sammen med produkter fra Moelven Wood, der dækker forædlede træprodukter, f.eks. paneler, gulve, beklædninger samt diverse industriprodukter.

Det oplyser Michael Helmershøj, der i dag er direktør for Finnforest Danmark. Han fortsætter som direktør for Moelven Danmark, der officielt etableres med virkning fra 1. april.

- For så vidt er der tale om den samme udvikling, som er set indenfor andre produktgrupper. Det visionære her er, at der er tale om så bredt et produktprogram. Det bliver det bredeste indenfor træbaserede materialer lige fra trælast som billige forskallingsbrædder til bærende konstruktioner i limtræ og Kerto.

Moelven Timber etablerer samtidig sin egen salgsfunktion med tilknytning til Moelven Danmark, som vil repræsentere koncernens 16 savværker på det danske marked indenfor savet træ.

- De enkelte produktprogrammer vil på denne måde blive gjort tilgængelige for markedet gennem en enkelt virksomhed. Samlet set vil det give vore kunder nem adgang til markedets bredeste sortiment i træ og træbaserede produkter.

- Kunderne kan altså reducere antallet af leverandører og igennem volumen og kosteffektivitet øge deres konkurrencekraft. I stedet for tre ordrer kan de nøjes med at afgive en enkelt, der bliver færre fakturaer osv., fastslår Michael Helmershøj, som tilføjer, at Moelven Danmark ikke vil sælge til kundernes kunder.

Stort set alle produkterne vil blive produceret på Moelven og Finnforests egne fabrikker i Sverige, Finland og Norge.

- Det betyder samtidig, at vore kunder er sikret en effektiv styring af hele processen, nemlig lige fra ordre til produktion og logistik.

Den nye salgs- og markedsorganisation i Danmark vil bygge på det nuværende Finnforest Danmark, men Moelven Danmark vil ansætte fire nye medarbejdere med særlig kompetence indenfor standard trælast og forædlede træprodukter.

Målet for selskabet er at blive markedsledende i Danmark inden for segmenterne distribution og udvalgte industriområder.

I og med at Finnforest/Moelven er ejet af skovejerne, bliver der altså en direkte linje fra producent til trækunderne.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister