UgensErhverv.dk

Kuldebroer gav varmetab

Væsentligt højere varmeforbrug i Rockwools nye forskningscenter end ventet.

28-05-2008

Væsentligt højere varmeforbrug i Rockwools nye forskningscenter end ventet.


Rockwools nye forskningscenter i Hedehusene er isoleret efter alle kunstens regler. Alligevel er varmeforbruget højere end forventet. Årsagen er kuldebroer langs vinduesrammer og ved fundamenter.

Da Rockwools forskningscenter i Hedehusene blev projekteret var målsætningen at skabe et kontorbyggeri med et minimalt varmeforbrug. Derfor fik bygningen et tykt lag isolering i alle vægge (450 mm), lofter (500 mm) og gulve (250 mm), og der blev valgt trelags energiruder til de store vinduespartier.

Målet var at minimere varmeforbruget til 15 kWh/m2 år, svarende til en tredjedel af energirammen i Bygningsreglementet (BR 95).

På Rockwool blev man derfor noget forbløffede, da det viste sig, at byggeriets faktiske varmeforbrug var væsentligt højere end forventet, ca. 50 kWh/m2 år.

By og Byg og DTU-BYG har derfor som led i den planlagte evaluering af byggeriet søgt at finde en forklaring på, hvor varmen blev af.

Målinger af varmestrømmen i facade, tag og terrændæk viser, at isoleringsmaterialerne i hovedkonstruktionerne fungerer, som de skal. Der er et meget lille varmetab gennem de højisolerede konstruktioner.

Problemet ligger altså et andet sted. Analysen viser nemlig også, at der er væsentlige kuldebroer ved vinduesrammer, fundamenter og ved varmeapparater (konvektorgrave). Alene kuldebroen ved vinduesrammerne giver en 50 pct. forøgelse af energiforbruget fra 15 kWh/m²/år til 23 kWh/m²/år.

Analysen viser således, at det er overordentligt vigtigt at foretage detaljerede beregninger og dokumentation af kuldebroernes varmetab ved projektering af højisoleret byggeri.

På baggrund af erfaringerne fra projektet kan der opstilles en række gode råd ved projektering af lavenergi-kontorhuse.

Det er vigtigt at: Sikre en velisoleret, lufttæt konstruktion med ordentlig ventilation
Optimere orienteringen af bygningen i forhold til verdenshjørnerne.

Vurdere glasarealernes størrelse nøje, da de forøger energitabet.

Sætte fokus på varmetabet under projekteringen bl.a. ved at gennemføre detaljerede beregninger og dokumentation af kuldebroer fx ved vinduer og fundamenter.

Tage højde for, at komforttemperaturen i storrumskontorer er et par grader højere end den normalt dimensionerende indetemperatur på 20 °C.

Vurdere udnyttelsen af gratisvarmen i storrumskontorer nøje.
.
By og Byg har udgivet rapporten ´By og Byg Resultater 025: Højisoleret kontorbyggeri med glasfacader´, som kan købes hos Byggecentrum Boghandel.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister