UgensErhverv.dk

Hjælp til skovejere

Fritagelse for ejendomsskat mod at leve op til en række krav.

28-05-2008

Fritagelse for ejendomsskat mod at leve op til en række krav.


I dag mister de danske skovejere i gennemsnit omkring en million kroner om dagen, bl.a. fordi træmarkedet bliver oversvømmet af billigt træ fra Østeuropa. Det Radikale Venstre vil nu komme skovejerne til hjælp.

De radikale vil således stille forslag om, at skovejerne bliver fritaget for at betale ejendomsskat de næste fem år, hvis de samtidig lever op til en række krav.

Målet for partiet er, at det danske skovareal bliver fordoblet indenfor en skovgeneration. Men de radikale erkender, at økonomien ikke netop nu er til at sikre dette.
Ved at opnå ejendomsskatbesparelsen skal skovejerne i stedet gøre en indsats for miljøet samt opbygge mere naturnær skov i Danmark.

Ifølge det radikale forslag skal skovejerne efter en overgangsordning stoppe med brug af sprøjtegifte, ligesom de bl.a. skal love ikke at udskifte løv- med nåleskov. På længere sigt skal de forpligte sig til at udlægge 10% af det samlede skovareal til naturnær skovdrift i løbet af de næste 20 år.

Et par mindre støtteordninger, bl.a. fra produktudviklingspuljen, skal samtidig bortfalde.
Det radikale forslag har endnu ikke været drøftet med Folketingets øvrige partier.
-jhan

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister