UgensErhverv.dk

Fortsat godkendt ankenævn

Dansk Byggeri har på et bestyrelsesmøde besluttet indtil videre at fortsætte med et godkendt ankenævn.

28-05-2008

Dansk Byggeri har på et bestyrelsesmøde besluttet indtil videre at fortsætte med et godkendt ankenævn.


Beslutningen kommer på baggrund af et ønske fra Forbrugerrådet og Erhvervs- og Økonomiministeriet, og den er truffet blandt andet, fordi Forbrugerrådet har imødekommet Dansk Byggeris ønske om, at virksomheder uden for Dansk Byggeri skal tilkendegive at ville følge nævnets afgørelse og indbetale et depositum, før klager over dem behandles.

Baggrunden er Forbrugerrådets ønske om, at Byggeriets Ankenævn - indtil en endelig ankenævnsaftale er på plads - fortsætter med at behandle klager over håndværksvirksomheder, som ikke er organiseret i Dansk Byggeri.

Klagerne behandles dog fremover efter en procedure, hvor ankenævnet før sagens behandling kan indhente oplysninger om, hvorvidt den indklagede agter at følge ankenævnets afgørelse.

Nævnet kan også fremover stille krav om indbetaling af et depositum som sikkerhed for dækning af sagsomkostningerne.

- Forslaget fra Forbrugerrådet løser en del af de problemer, vi hidtil har haft med klager over håndværksvirksomheder, der ikke er organiseret hos Dansk Byggeri, og derfor har vi foreløbig sagt ja til at fortsætte samarbejdet om et godkendt ankenævn. Men vi fastholder, at der er behov for yderligere afklaring om spørgsmålet, siger direktør Jens Klarskov fra Dansk Byggeri.

I Forbrugerrådet er der tilfredshed med, at Dansk Byggeri har valgt at sige ja til forslaget, og direktør Rasmus Kjeldahl siger i den forbindelse:

- Med forslaget har vi ønsket at sikre forbrugernes klageadgang, og vi vil nu koncentrere os om at få skabt en permanent løsning på byggeområdet.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister