UgensErhverv.dk

Ferieåret nærmer sig

Tre måneders varsling af hovedferien på byggeområdet.

28-05-2008

Tre måneders varsling af hovedferien på byggeområdet.Ferieåret går fra 1. maj 2003 til 30. april 2004. Hovedferien (15 dage) skal varsles med mindst tre måneder, gør Dansk Byggeri opmærksom på.

Hovedferien skal holdes i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september. Virksomheden og de ansatte kan aftale, at hovedferien opdeles; dog skal mindst ti dage gives i sammenhæng.

Varsling af ferie kan formuleres på følgende måde:

´Til medarbejderne: Under henvisning til drøftelser mellem virksomhedens ledelse og medarbejderne fastlægges ferien i virksomheden således: Sommerferielukning (15 dage) fra mandag den ... 2003 ved normal arbejdstids begyndelse til fredag ... 2003 ved normal arbejdstids ophør.

Julelukning fra den ... 2003 ved normal arbejdstids begyndelse til den ... 2004 ved normal arbejdstids ophør.´

I henhold til BYG-TIB overenskomsten skulle kollektiv sommerferielukning i 2003 have været varslet inden 31. december 2002.

Virksomheden kan kun fravige reglerne i særlige situationer. Det drejer sig om forhold af væsentlig betydning for virksomhedens drift, og som ikke kan forudses.

Medarbejdernes ønske om placeringen af ferien skal så vidt muligt imødekommes, herunder ønsket om, at hovedferien holdes i medarbejderens barns skoleferie.

Udover hovedferien skal virksomheden maksimalt give ti dages ferie (restferie).

PLaceringen af restferie kan aftales med medarbejderne, idet der tages hensyn til virksomhedens tarv.

Restferien skal holdes i sammenhæng af mindst fem hverdage, men kan lægges uden for ferieperioden. Hvis driftsmæssige forhold gør det nødvendigt, kan disse dage dog gives som enkelte feriedage.

Restferie skal varsles senest 1 måned før ferien, med mindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at hvis man ønsker at holde lukket mellem jul og nytår, skal virksomheden bestemme, at medarbejdere, som har optjent mere end 15 dage, holder ferie i disse dage.

Hvis virksomheden ikke lægger ferie mellem jul og nytår, men lægger restferien før julelukningen, skal der betales løn i juleperioden beregnet efter den ansattes løn de sidste fire uger før jul.

Specielt for murersvende gælder, at restferie ud over hovedferien skal gives i sammenhæng, med mindre virksomheden og svendene er enige om en opdeling.Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister