UgensErhverv.dk

Sikkerhed ved køkken-mangler

Køkken Anke Foreningen opretter Køkken Garantiforeningen.

28-05-2008

Køkken Anke Foreningen opretter Køkken Garantiforeningen.


Køkken Anke Foreningen (KAF) vil fremover stille garanti for udbedring af mangler, hvis domme fra Byggeriets Ankenævn ikke efterleves af medlemmerne.

I 1998 stiftede en række køkkenforhandlere og producenter KAF for at give medlemmernes kunder en mulighed for at klage over eventuelle mangler ved et leveret køkken.

KAF’s medlemmer har nu besluttet at give kunderne en ekstra sikkerhed ved at stifte Køkken Garantiforeningen. Såfremt et medlem af KAF ikke efterlever en ankenævnskendelse (f.eks. som følge af konkurs, død eller ophør), træder Køkken Garantiforeningen ind i sagen og yder en økonomisk håndsrækning.

Kunden vil således få afhjulpet mangler af en anden køkkenforhandler eller håndværker, og omkostningerne hertil dækkes af foreningen.

Af de kendelser, som Byggeriets Ankenævn har afsagt, siden Køkken Anke Foreningen blev etableret, er det alene et par stykker, som overstiger et udbedringsbeløb på 30.000 kr. Garantiforeningen har derfor afsat en økonomisk ramme med et loft på 30.000 kr. pr. sag.

- Der klages forsvindende lidt i forhold til det antal køkkener, som på landsplan udskiftes. Siden foreningen blev startet, har der årligt været klager på knap en promille af det arbejde, der udføres, oplyser Niels Wall, formand for KAF.

jhan

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister