UgensErhverv.dk

Nytænkning i forbrugerpolitikken

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens oplæg til en reform af forbrugerklage-området høster overvejende ros fra Dansk Byggeri.

28-05-2008

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens oplæg til en reform af forbrugerklage-området høster overvejende ros fra Dansk Byggeri.


Dansk Byggeri er tilfreds med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens udspil på forbrugerklageområdet, som med dannelsen af et Forbrugernes Hus vil samle forbrugerrådgivningen og sikre erhvervslivet repræsentation i bestyrelsen.

- Det er glædeligt, at ministeren lægger vægt på, at erhvervslivet og forbrugerne skal have en tættere kontakt end tilfældet er nu. Det kan kun hjælpe på dialogen mellem parterne. Særlig glædeligt er det, at der nu fra centralt hold fokuseres på forebyggelse i stedet for brandslukning.

- Et konstruktivt samarbejde, vi ser frem til at deltage i, siger adm. direktør Jens Klarskov, Dansk Byggeri, og tilføjer, at der i byggeorganisationen gennem de sidste år er lagt stor vægt på at forebygge konflikter mellem medlemsvirksomhederne og forbrugerne. Et initiativ, der konkret har udmøntet sig i Byggeriets Servicekoncept.

Dansk Byggeri står bag Byggeriets Ankenævn, der behandler klager over håndværksydelser. Dansk Byggeris medlemsvirksomheder er forpligtede til at efterleve kendelserne fra ankenævnet, modsat de virksomheder, der ikke er medlem, og som kan nægte at følge en kendelse.

- Problemet er kendt fra alle de godkendte ankenævn, men det er ærgerligt at konstatere, at ingen vil tage fat om problemet. Forbrugerne er meget ringe stillet med en kendelse mod en virksomhed, der kan være ligeglad, og for organisationerne forekommer det urimeligt at skulle finansiere behandlingen af sager, der næsten med sikkerhed alligevel ender ved domstolene, siger Jens Klarskov og peger på, at regeringens udspil ikke tager højde for disse situationer.

Det er ifølge Jens Klarskov kedeligt for såvel forbrugerne som erhvervslivet, at ministeren ikke erkender, at sager mod uorganiserede virksomheder hører hjemme ved domstolene. Dansk Byggeri vil derfor endnu en gang opfordre ministeren til at se på Advokatrådets og Dommerforeningens forslag vedrørende en retsplejereform for sager under 50.000 kr.

- Det vil overflødiggøre mange private klagenævn, slutter Jens Klarskov.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister