UgensErhverv.dk

Afskaf skolepraktikken

Dansk Byggeri presser på for at få lavet om på et uddannelsessystem, som alle er enige om ikke fungerer.

28-05-2008

Dansk Byggeri presser på for at få lavet om på et uddannelsessystem, som alle er enige om ikke fungerer.


Dansk Byggeri spiller nu ud med et konkret forslag, som vil fastholde kvaliteten i erhvervsuddannelserne, men som fjerner de værste vildskud. Den såkaldte skolepraktik er ved at undergrave erhvervsuddannelserne, og der er akut behov for politiske initiativer, der kan rette op på situationen, vurderer man i Dansk Byggeri.

I Dansk Byggeris forslag skal skolepraktikken i første omgang begrænses. Men målet er i løbet af få år helt at afskaffe skolepraktikken. Som middel til en bedre fordeling af eleverne mellem de enkelte fagområder, foreslår Dansk Byggeri adgangsbegrænsning til særligt populære uddannelser.

Samtidig skal eleverne ved valg af uddannelse prioritere tre uddannelser, og skolerne skal vejlede eleverne til en uddannelse med mulighed for virksomhedspraktik. For aktivt at begrænse skolepraktikken, foreslår Dansk Byggeri, at elever i skolepraktik modtager SU i stedet for løngodtgørelse.

- For byggeriet er det helt afgørende, at der løbende uddannes kvalificeret arbejdskraft. Blandt byggeriets udførende mærker vi derfor også et stort engagement omkring de forskellige uddannelser, og der er bred enighed om at fastholde vekselvirkningen mellem uddannelse og arbejde som et bærende princip i erhvervsuddannelserne, understreger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

- Men vi er bekymrede over udviklingen de seneste 10 år. Eleverne vælger ofte uddannelse ud fra mode og et overfladisk branchekendskab, uden skelen til de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. Alt for mange har derfor været henvist til skolepraktik i stedet for praktisk uddannelse i virksomhederne – ikke mindst indenfor byggeriet. Der mangler aktuelt mere end 11.500 praktikpladser ude i virksomhederne.

- Dertil kommer, at skolepraktiksystemet påfører virksomhederne ekstraomkostninger på ca. 900 mio. kr. årligt via Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), der finansierer skolepraktikundervisningen og elevernes løn i skolepraktikperioden.

- Det er mange penge at bruge på at uddanne unge, som ikke er specielt efterspurgte, siger Michael H. Nielsen med henvisning til erfaringer, der viser, at elever i virksomhedspraktik har nemmere ved at få job efter endt uddannelse, end elever henvist til skolepraktik.

I byggeriet er problemet med frit valg af uddannelse stort. Tømreruddannelsen er meget populær, og mere end 850 elever mangler her en praktikplads i en virksomhed. De er henvist til skolepraktik samtidig med, at der mangler lærlinge på andre byggeuddannelser.

- Vi ser nu frem til, at regeringen som led i handlingsplanen ”Bedre uddannelser” tager fat på problemet med skolepraktiksystemet, og vi er klar til at gå i dialog om forslagene i vores plan, slutter Michael H. Nielsen.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister