UgensErhverv.dk

Klagenævn overflødiggøres

Byggeriets Ankenævn kan nedlægges, hvis forslag om kortere og billigere sagsbehandling i mindre civile sager og inkassosager vedtages.

28-05-2008

Byggeriets Ankenævn kan nedlægges, hvis forslag om kortere og billigere sagsbehandling i mindre civile sager og inkassosager vedtages.


Landets dommere og advokater lægger op til en kortere og billigere sagsbehandling i mindre civile sager og inkassosager. Samtidig barsler økonomi- og erhvervsministeren med en reform af forbrugerklageområdet.

Dansk Byggeri opfordrer ministeren til at tage sit udspil op til genovervejelse og kombinere det med udspillet fra Dommerforeningen og Advokatrådet.

- Vi har nu fået et godt udspil fra dommere og advokater, som rammer hovedparten af de tvister, der i dag opstår mellem forbrugere og virksomheder. Med en beløbsgrænse for tvister på 50.000 kr. vil forenklingen i vidt omfang overflødiggøre private klage- og ankenævn, fastslår adm. direktør i Dansk Byggeri, Jens Klarskov.

Han peger på, at forslaget om kortere og billigere retssager vil medføre større retssikkerhed for virksomhederne i forhold til de mange mindre udeståender, og mener, at såvel forbrugere som virksomheder bør hilse udsigten til kortere sagsforløb velkommen.

- Forslaget er allerede blevet positivt modtaget fra politisk side, og der er derfor god grund til at økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen genovervejer sit reformforslag på forbrugerklageområdet. Kan vi opnå forenkling ad anden vej uden at krænke retssikkerhed bør det bestemt overvejes.

Dansk Byggeri huser i dag Byggeriets Ankenævn, som behandler tvister mellem privatkunder og håndværkere. I den forbindelse stiller Dansk Byggeri særligt sagkyndige skønsmænd til rådighed.

- Vi har ingen særlig interesse i at videreføre et selvstændigt ankenævn, hvis Dommerforeningen og Advokatrådet kommer i gennem med deres forslag. Til gengæld stiller Dansk Byggeri gerne den nødvendig sagkyndige bistand til rådighed i tvister mellem privatkunder og håndværkere, siger Jens Klarskov og tilføjer, at den garantiordning, som i dag kører sideløbende med Byggeriets Ankenævn relativt nemt vil kunne tilpasses en ordning, som den foreslåede.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister