UgensErhverv.dk

Få styr på dagslyset

Hjælp at hente til projekterende ingeniører og arkitekter, som vil skabe bedre dagslysforhold i bygninger.

28-05-2008

Nu er der hjælp at hente til projekterende ingeniører og arkitekter, som vil skabe bedre dagslysforhold i bygninger. By og Byg har udgivet en ny anvisning om beregning af dagslys.


Dagslys har en central rolle i moderne byggeri. Gode dagslysforhold skaber velvære, og samtidig er der mange penge at spare på el-regningen, hvis man udnytter dagslyset optimalt. Dagslysforholdene bør derfor indgå som en vigtig del af projekteringen af bygninger, og til det formål er der brug for hurtige og enkle beregningsmetoder.

Derfor har By og Byg nu udgivet en anvisning om beregning af dagslys i bygninger. Anvisningen gennemgår dels en hurtig metode til håndberegning af dagslysfaktoren i et rum og dels mulighederne for beregning og simulering af dagslysforhold med pc-programmet SimLight, der er en del af edb-værktøjet BSim2002.

Skabelonmetoden er en hurtig og enkel håndberegningsmetode til at bestemme dagslysfaktoren i et punkt i et rum ud fra en snit- og plantegning af rummet. Metoden kan anvendes både til sidebelyste rum, rum med ovenlys og i bygninger med atrier.

Skabelonmetoden kan med fordel anvendes tidligt i projekteringen til den første, vigtige vurdering af dagslysforholdene i den planlagte bygning. Denne vurdering kan fx have betydning for bygningens orientering og placering på grunden, facadens udformning, vinduernes størrelser og placering mm.

En realistisk vurdering af den faktiske dagslysudnyttelse kan imidlertid ikke foretages uden at inddrage de termiske forhold i bygningen. Derfor er det som regel nødvendigt at supplere de simple håndberegninger med mere detaljerede, dynamiske computersimuleringer.

SimLight er et af de bedste programmer til dette formål, og anvisningen gennemgår derfor mulighederne for dagslysberegninger og simuleringer med dette program. SimLight er en del af programpakken BSim2002, som gør det muligt at foretage en samlet analyse af en bygnings dagslysforhold, termiske forhold, energiforhold og indeklima.

På By og Bygs hjemmeside www.by-og-byg.dk kan man læse mere om beregning af dagslys. ´By og Byg Anvisning 203: Beregning af dagslys i bygninger´ kan købes hos Byggecentrum Boghandel, og edb-værktøjet BSim2002 kan bestilles direkte hos By og Byg.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister