UgensErhverv.dk

Ja til regeringens boligpakke

Målet er, at der de næste 5 år bliver bygget over 20.000 nye boliger årligt.

28-05-2008

Målet er, at der de næste 5 år bliver bygget over 20.000 nye boliger årligt.


Et bredt flertal i Folketinget vedtog tirsdag 10. december regeringens boligpakke. Dermed er der skabt mulighed for 20.000 nye boliger årligt, og et boligmarked som i højere grad fungerer på markedsvilkår.

Boligpakken består af syv nye lovforslag, som vil skabe bedre balance på boligmarkedet med flere boliger til unge, ældre og handicappede, flere private udlejningsboliger og flere almene boliger. Målet er, at der de næste 5 år bliver bygget over 20.000 nye boliger årligt.

Bag boligpakken står et bredt flertal, som udover regeringen består af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti.

- Jeg er meget tilfreds med, at Folketinget støtter bredt op om den nye boligpakke, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Især er jeg tilfreds med, at vi nu for alvor får gjort noget ved manglen på boliger til unge under uddannelse, og at private igen får incitament til at bygge boliger.

- Jeg er sikker på, at boligpakken vil være med til at skabe balance på boligmarkedet, der i alt for mange år har været præget af for lidt privat boligbyggeri og for få boliger til unge.

Boligpakken betyder, at byggeriet af nye private udlejningsboliger styrkes. Pensionsinstitutter og private investorer får mulighed for at få et skattefradrag, som svarer til byggeriets anskaffelsessum. Ordningen kører i 5 år med en årlig ramme på 1 mia. kr.

Interessen for at opføre nye tagboliger vil også blive styrket. Nyindrettede boliger i tagetager i private udlejningsejendomme kan fra næste år udlejes til fri husleje. Det vil betyde op til 4.000 nye private udlejningsboliger og omkring 2.500 tagboliger over de næste fem år.

Det almene byggeri forventes at stige fortsat. I år er der blevet givet et rekordstort antal tilsagn til nye almene boliger, fordi den kommunale udgift til alment byggeri er halveret. Landsbyggefonden får mulighed for at støtte forbedring og renovering af nedslidte almene boliger inden for en ramme på 1,5 mia. kr. årligt frem til 2008.

Boligpakken finansieres ved at reducere den offentlige støtte til byfornyelsen og ved afvikling af støtten til nye andelsboliger. Boligpakken betyder mindre offentlig regulering og støtte, større grad af frivillighed samt mere vægt på markedsmæssige og alternative finanseringsmuligheder.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister