UgensErhverv.dk

Sammenslutning højner kvalitet

Fugebranchen har med succes øget kvaliteten og etikken på området.

28-05-2008

Fugebranchen har med succes øget kvaliteten og etikken på området.


Af journalist Lars Solberg

Ordentligt udført fuge- og tætningsarbejde er den berømte prik over i’et på ethvert byggeri. Hvis der sjuskes på dette område, kan det få fatale følger. Fugtskader har givet mange grå hår gennem tiden.
For at sikre en vis garanti på dette område oprettede fugebranchen sammenslutningen Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (FS0). Siden grundlæggelsen for over 20 år siden er både kvaliteten og etikken på fuge- og tætningsområdet højnet.

- FSO blev i sin tid grundlagt, da der manglede retningslinier for, hvordan arbejdet skulle udføres. Og der var meget lidt information om de materialer, der blev brugt. Igennem de mange år har FSO helt klart fået hævet niveauet og sikret en højere kvalitet på dette område, siger Walter Sebastian, som er sekretariatschef i sammenslutningen.

Han betegner FSO som et videncenter. Det blev etableret i 1980 af en kreds af professionelle fugeentreprenører og fugeleverandører med særlig interesse inden for anvendelse, udvikling og produktion af fuge-, klæbe- og tætningsprodukter.

60 medlemmer

I dag er der i alt 60 medlemmer. De godt 50 er fugeentreprenører - firmaer, der i praksis fuger og tætner.
Og så er der syv fugeleverandører - både producenter og importører af produkterne.

- Videncenteret har skabt en større respekt for området. At fuge er et håndværk, der kræver mange års erfaring, før det kan gøres ordentligt. Og det har man ikke altid taget højde for. Mange håndværkere – murere, tømrere og andre - har troet, at det kunne de bare gøre uden videre. Men resultaterne har ikke været lige gode. Der har været mange fejl på grund af manglende kundskaber. For eksempel har folk glemt bagstopning. Det vil sige, at der er blevet fuget direkte ovenpå isoleringsmaterialer, hvilket efterfølgende har givet problemer. Endvidere har der været et dårligt materialekendskab, så der nogle gange blev brugt plastiske fugeprodukter, når det skulle være elastiske, og der kan nævnes mange andre ting, siger Walter Sebastian.

Men han mener, at der nu er en helt anden standard på området.
FSO’s medlemmer udsteder endda en garanti i form af Fugebranchens Garantiordning, som sikrer bygherrerne og forbrugerne holdbare og funktionsdygtige fuger. Hvis de ikke lever op til det, hæfter branchen for det, og arbejdet skal laves om.

Uddannelser

Den høje kvalitet på det udførte arbejde i dag skyldes blandt andet, at FSO har oprettet en certifikatgivende uddannelse på Fugebranchens Fagskole, som alle medlemmer efter vedtægterne skal gennem.

Forudsætningen for, at den enkelte kan deltage på skolen, er mindst 90 dages ansættelse på en FSO-virksomhed og erhvervet certifikat for arbejde med epoxy, polyurethan og isocyanater.
Uddannelsen startede i 1996, og deltagerne kommer fra alle mulige håndværksfag.

- Vi kræver dette certifikat for, at vi kan garantere for det udførte arbejde med blandt andet vores garantiordning. Og det er mit klare indtryk, at denne ordning har medført en stor kvalitetsændring på området, siger Walter Sebastian.
At dette system er kommet i gang på et privat initiativ er usædvanligt, men ikke desto mindre nødvendigt, mener sekretariatschefen, som godt kunne savne nogle krav fra det offentlige til dette område.

- Det ville gavne alle parter, men det kræver en holdningsændring. Fuger er et meget specialiseret område, som kræver håndelag, og det er alle måske ikke klar over. Men vi arbejder ihærdigt for, at folk skal blive klar over det. Blandt andet sørger vi for at informere tredjeparter som rådgivende ingeniører og arkitekter om, at FSO findes, og at dets medlemmer skal leve op til visse standardkrav, siger han.
Videncenteret bruger i det hele taget meget energi på oplysningsarbejde. Men de prøver også at presse på, så der sker politiske ændringer på området. De har en række mærkesager.

I øjeblikket arbejder de blandt andet på, at der gennemføres en kontrolordning for brandtætning og for mere miljøstyring inden for bygge- og anlægssektoren.
- FSO er blevet en god garant for udviklingen i branchen, og det vil vi blive ved med at være, siger Walter Sebastian.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister