UgensErhverv.dk

Stigende krav til isoleringstykkelse

I Sverige er isoleringstykkelsen på lofter over 400 mm, mens den i Danmark er på 250 mm.

28-05-2008

I Sverige er isoleringstykkelsen på lofter over 400 mm, mens den i Danmark er på 250 mm.


Den danske boligmasse kan blive væsentligt mere energieffektiv, og en af måderne er krav om en større isoleringstykkelse.

- Der kan opnås en betydelig forbedring på isoleringsområdet ved at nærme de danske isoleringsstandarder til de svenske, som længe har ligget over de danske, siger Susanne Højholt, leder i udviklingsafdelingen hos Saint-Gobain Isover a/s.

I Sverige er isoleringstykkelsen på lofter over 400 mm, mens den i Danmark er 250 mm, og Susanne Højholt venter, at nye danske krav til isolering af lofter og vægge vil nærme sig de svenske.

Regeringen lægger op til at skærpe energikravene til bygninger med op til 30% før 2005 ved at stramme bygningsreglementet for nybyggeri. Også den eksisterende boligmasse vil blive mødt af skrappere energikrav, fremgår det af regeringens Energispareredegørelse 2003.

I redegørelsen, udarbejdet af Energistyrelsen for regeringen, hedder det bl.a.:

- I lyset af, at det i dag er muligt at reducere energiforbruget væsentligt under det niveau, som er fastlagt i det nuværende Bygningsreglement 1995/98, vil regeringen stramme energibestemmelserne i bygningsreglementerne.

Som følge af boligers lange levetid vil en forbedret energimæssig standard i form af eksempelvis bedre isolering reducere varmeforbruget i mange år fremover. Det vil mindske det samlede energiforbrug og udledningen af kuldioxid (CO2), hvorved Danmark kommer tættere på miljømålet i den såkaldte Kyoto-aftale.

- I aftalen fra Kyoto har EU-landene forpligtet sig til en reduktion af CO2-udledningen med otte procent fra 2008 til 2012 i forhold til niveauet i 1990. Danmark alene har lovet en reduktion på hele 21% i samme periode, fortæller Susanne Højholt.

De nye krav er en udløber af et EU-direktiv, vedtaget i Danmarks EU-formandsperiode. Dette direktiv skal blive til national lovgivning senest i 2005.

I direktivet lægges op til, at medlemslandene løbende skal vurdere mulighederne for strammere energikrav. Det vil Danmark altså gøre allerede i 2005 med den varslede stramning af bygningsreglementet.

Målet med de skærpede energikrav er totalt set at nedbringe energiforbruget i husholdninger, hvor brugen af stadig flere elektriske apparater i disse år øger forbruget og dermed CO2-udledningen.

Den ældre boligmasse
- Den eksisterende boligmasse står for mere end 40% af CO2-udledningen i Europa. Skærpede energikrav ved nybyggeri og renoveringer vil nedbringe forbruget, men der er fortsat mange ældre bygninger med lavt isoleringsniveau, hvor der også er behov for forbedringer, mener Susanne Højholt.

Den ældre del af boligmassen kan opnå større energieffektivitet, hvis ejerne eksempelvis i højere grad efterisolerer lofter og vægge.

- En sådan indsats vil give en miljømæssig gevinst mange år fremover og vil for ejerne rent økonomisk hurtigt tjene sig ind via en mindre udgift til opvarmning, fastslår hun.
-jhan

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek