UgensErhverv.dk

Debatdag om sikkerhed i byggeri

I kølvandet på en række dramatiske bygnings-kollaps i år arrangeres der en debatdag om byggeriets sikkerhed.

28-05-2008

2003 var året hvor blandt andet taget på Siemens Arena i Ballerup kollapsede.
Derfor har en række af byggeriets parter taget initiativ til en debatdag om byggeriets sikkerhed.


2003 vil blive husket som året, hvor en række kollapser var med til at så tvivl om byggeriets sikkerhed: Sagerne med Siemens Arena i Ballerup, taget over skolebiblioteket på Skovvangsskolen i Allerød, og skalmuren fra nabobygningen til børnehaven Sundby Asyl på Amager demonstrerede alle den banale kendsgerning, at man ikke kan tage det for givet, at bygningskonstruktioner holder.

Det har givet stof til eftertanke hos en række af byggeriets parter.

- Selvom ingen mennesker kom til skade, har de tre kollapser vakt stor bekymring i byggesektoren. Dels fordi de peger på nogle mulige problemer med byggeriets kvalitetssikring, og dels fordi enhver bygning, der braser sammen, er skadelig for byggeriets omdømme, siger direktør Lone Møller Sørensen fra By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut).

Hun understreger at der ikke er noget, der tyder på, at vi generelt skal til at frygte for byggeriets sikkerhed. Men der er behov for at debattere, hvad byggesektoren kan gøre for at forebygge lignende sager i fremtiden.

Derfor har en række af byggeriets parter taget initiativ til en debatdag om byggeriets sikkerhed 12. november 2003.

På debatdagen vil der bl.a. blive givet et bud på, hvorfor bygningskollapser har så stor en psykologisk betydning. Ud over de tre alvorlige kollapser vil ogsås typiske bygningskollapser blive gennemgået.

Det drejer det sig bl.a. om de bygninger, der brast under vinterstormen i 1999. En række af byggeriets centrale aktører vil give deres bud på, hvad der kan gøres for, at reglerne bliver overholdt.

Og endelig vil det blive diskuteret, hvordan byggeriet kan blive bedre til at lære af de fejl, der begås. I den forbindelse vil der blive lejlighed til at høre om erfaringerne fra Finland, hvor man har en egentlig havarikommission, der opsamler viden om større byggningskollapser.

Debatdagen er arrangeret af By og Byg, Dansk Byggeri, Teknologisk Institut/Byggeri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Den foregår 12. november kl. 13.00 til 18.30 hos By og Byg, Dr. Neergaards Vej 15, 2970
Hørsholm. Detaljeret program kan læses på www.by-og-byg.dk/arrangementer,
hvor man også kan tilmelde sig.


Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek