UgensErhverv.dk

Betondæk på trapezplader

Der udstøbes etagedæk på en blivende forskalling af trapezplader i stål ved ombygningen af Sojakagefabrikkens enorme betonsilo til eksklusivt boligbyggeri

28-05-2008

Af Niels Nielsen
arkitekt maa

Til næste forår ventes de første lejligheder i den store såkaldte Wenneberg Silo på Island Brygge i Københavns Havn at stå klar til indflytning. Den tidligere opbevaringssilo til sojabønner kommer herefter til at rummer 142 boliger på sammenlagt 16 etager indrettet på nystøbte etagedæk på en blivende forskalling af trapezplader i stål.

For entreprenøren er renoveringsprojektet en særlig logistisk udfordring, fordi nedrivning og opbygning af nyt foregår samtidig i en løbende proces.

Indefra og ud

Hovedopgaven ved renoveringen har været udskæringen af vindues- og dørhuller i betonsilorørene samt udstøbning af etagedæk inde i og imellem de tomme silorør. I alt drejer det sig om 16 silorør - 12 runde og 4 kvadratiske - plus mellemrum. Sammenlagt er der skåret 600 vindues- og dørhuller og udstøbt 8000 m2 etagedæk.

- Udskæringen af vindueshuller er kun foregået udefra ved de første to silorør. Herefter er der arbejdet inde fra silorørene, forklarer produktionschef Gert Jespersen fra NCC Danmark, der både har haft totalentreprisen og har stået for udviklingen af projektet samt selve udlejningen af de 142 lejeboliger.

- Udskæringen af hullerne og støbningen af etagedækkene er foregået i løbende proces, hvor man først har skåret sig ind i ét rør og herefter støbt etagedæk, før der er taget fat på at skære dørhullerne ind til næste silorør.

Udover udskæring af vindues- og dørhuller er der indvendigt i silorørene banket et otte centimeter tykt pudslag af for at komme ind til selve betonkonstruktionen, hvor etagedækkene er fæstnet til. I de færdige lejligheder pudses de indvendige vægge op med en hvid gipspuds.

Ved at arbejde indefra og ud har det været muligt at arbejde i tørvejr hele vinteren.

Udenlandsk inspiration

I alt støbes etagedæk til ti etager inde i betonsilorørene. Dækkene er støbt på en blivende forskalling af trapezplader i stål, der samtidig fungerer som armering.

- Forskallingssystemet stammer fra Sverige, og trapezpladerne har en bearbejdning, som gør, at betonen hæfter fast. Blivende forskalling anvendes dog sjældent i Danmark, og systemet var derfor ikke godkendt til danske dækkonstruktioner. Derfor er der samtidig indstøbt traditionel stålarmering i dækkene. Godkendelsen kom dog efterfølgende, da byggeriet var gået i gang, fortæller Gert Jespersen.

Til facaden af siloen er der også hentet inspiration fra udlandet. Siloen iklædes først 15 cm isolering, som efterfølgende overtrækkes med et lag lysegråt puds. En type udvendig beklædning, der anvendes i stor udstrækning i Tyskland.

Rækkehus i to plan

Som en særlig detalje ved renoveringen af Wennebergsiloen på Islands Brygge er der på toppen af den store silo opført en betonelementkonstruktion til tolv rækkehuse i to etager. Rækkehusene får en hel exceptionel placering på toppen af de runde silorør i 11. sals niveau med udsigt mod vest ind over København.

Hver bolig er i ét plan, hvor de nederste får udgang til altaner oven på de runde siloer, mens de øverste har udgang til en gennemgående altan langs facaden.
Adgangen til rækkehusene sker fra altangange på østsiden, hvorfra der også er opgang til en stor fælles tagterrasse.

Betonelementerne har et omfang på 2000 m2 og er løftet med kran op i 40 meters højde.

70 til 150

Wennebergsiloen tager i forbindelse med ombygningen til boligkompleks navneforandring til ’Islands Brygge 30’. Boligerne ventes indflytningsklar til foråret 2004, hvor man kan erhverve sig en lejelejlighed på 70 til 150 m2 for en gennemsnitlig leje om måneden på omkring 100 kr. pr. m2.Etagedækkene i betonsiloen er støbt på trapezplader i stål. I hjørnerne er retningen på pladerne drejet 45 grader af hensyn til stabiliteten.
– Foto: Niels Nielsen.


På toppen af den eksisterende silo opføres en ny betonelementkonstruktion til en stribe rækkehuse, der får en helt exceptionel udsigt over hovedstaden.
Den ombyggede betonsilo kommer til at rumme 142 lejligheder, hvoraf hovedparten er indrettet i de 12 runde betonrør med hver en diameter på seks meter.
– Visualisering: NCC

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek