UgensErhverv.dk

Undertage frem i lyset

En ny klassifikationsordning for undertagsmaterialer skal være med til at løse et af byggeriets store byggetekniske problemer, nemlig undertage, der ikke holder, hvad de lover.

28-05-2008

En ny klassifikationsordning for undertagsmaterialer skal være med til at løse et af byggeriets store byggetekniske problemer, nemlig undertage, der ikke holder, hvad de lover.Valg af forkert undertag giver anledning til mange problemer. Derfor er der behov for dokumentation af de eksisterende og kommende produkters egenskaber.

Organisationen Dansk Byggeri har allerede fra slutningen af 1990´erne udarbejdet årlige oversigter over undertagsmaterialer og deres egenskaber med det formål at sikre øget gennemskuelighed. De udførende, rådgivere og bygherrer har dermed fået vejledninger om hvilke undertage, der bør anvendes i en konkret situation.

Men man har ikke altid fulgt disse vejledninger, herunder også vejledninger fra producenterne.

De mange problemer med undertagsmaterialer er blevet afsløret via byggeskadefondenes 1. og 5. års eftersyn samt en lang række syns- og skønssager. Udskiftningen af defekte undertage er kostbare, da hele taget skal pilles ned. Det er særligt den hyppige anvendelse af undertage af lette banevarer under åbne tagbelægninger som f.eks. vingetegl, der giver problemer.

Nu har Dansk Byggeri, byggeskadefondene og Statens Byggeforskningsinstitut taget initiativ til en bredere forankring af dette arbejde i form af en klassifikationsordning for undertagsmaterialer. Statens Byggeforskningsinstitut skal koordinere arbejdet med at identificere prøvningsegenskaber og fastlægge prøvningsmetoder. Herudover deltager Byggematerialeindustrien i udviklingsarbejdet.

- For initiativtagerne har det været væsentligt at få en klassifikationsordning for undertagsmaterialer bredt forankret. Mange af vore medlemmer og sagesløse bygherrer har betalt en høj pris for at anvende undertagsmaterialer med tvivlsomme egenskaber og manglende dokumentation. Det skal nu være slut, og vi forventer os meget af det nye samarbejde, siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Målet er fra 1. juli 2004 at etablere en uvildig klassifikationsordning, der kan danne baggrund for et kvalificeret valg af undertagsmateriale afhængig af den ønskede tagbelægning. Producenter og importører af undertagsprodukter inviteres til at deltage i opstarten af klassifikationsordningen.

Den nye danske klassifikationsordning etableres samtidig med, at der foreligger et udkast til en europæisk produktstandard, CE-mærkning, for undertage af banevarer.

- CE-mærkningen omfatter imidlertid ikke en række egenskaber, som har stor betydning for en tagkonstruktions samlede kvalitet. Det gælder undertagets holdbarhed, reparationsegnethed og punkteringsmodstand. Materialet må naturligvis være bygbart og kunne tåle forskellige vejrpåvirkninger i såvel byggefasen som den efterfølgende driftsfase. Det må være en selvfølge at forvente, at et undertag som minimum holder lige så længe som de tagsten, der vælges som tagoverflade, mener initiativtagerne, som begrundelse for en supplerende dansk klassifikationsordning.

Initiativet til den nye klassifikationsordning for undertagsmaterialer er taget af:

Byggeskadefonden
Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse
Grundejernes Investeringsfond
Dansk Byggeri
Statens Byggeforskningsinstitut, By og Byg

I styregruppen for projektet deltager desuden Byggematerialeindustrien.


Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister