UgensErhverv.dk

Stigende tendens i byggeriet

Byggeriet havde fremgang i tredje kvartal, og fremgangen fortsætter i fjerde kvartal, viser TUN Tendens.

28-05-2008

Byggeriet havde fremgang i tredje kvartal, og fremgangen fortsætter i fjerde kvartal, viser TUN Tendens.TUN Tendens 4.kvartal 2003 viser en støt stigende total byggesum for byggeriet i Danmark, der forventes at holde året ud.

For hele landet samlet set, har der været en fremgang i byggeriet sammenlignet med sidste år, således har den totale byggesum været ca. 1,8 mia. kr. højere i 3. kvartal 2003 i forhold til 3. kvartal 2002.

Byggesummen er steget jævnt gennem hele 2003:

1. kvartal 12,0 mia. kr.

2. kvartal 17,7 mia. kr.

3. kvartal 18,3 mia. kr.

Sjælland

Udviklingen i 3. kvartal 2003 viste en fremgang i byggeriet på Sjælland, med undtagelse af København, der trækker regionen ned.

Medens Københavns amt oplevede en nedgang i byggesummen fra 6,1 mia. kr. til 4,4 mia. kr., havde resten af Sjælland en fremgang i igangsat byggeri fra ca. 2 mia. kr. til 5 mia. kr.

Især kan fremhæves gruppen Boligbyggeri, der i Roskildes, Vestsjællands, og Storstrøms amter oplever en stor fremgang fra ca. 700 mill. kr. til 1,7 mia kr.

Generelt set havde hele Sjælland en fremgang i den totale byggesum på 1,6 mia. kr. i 3. kvartal 2003.

Fyn

På Fyn oplevede man ligeledes en stor fremgang i det påbegyndte byggeri, fra 0,5 mia. kr. til 1,7 mia. kr.

Fremgangen tegner sig for alle kategorier – bolig, erhverv, fritid og institution – dog var der nedgang i industribyggeriet.

Jylland

Hvis man korrigerer for sidste års store Danish Crown byggeri i Vejle, hvilket skævvrider bi lledet statistisk, har der været en klar fremgang indenfor byggeriet totalt i Jylland, fra ca. 5,5 mia. kr. til 6,9 mia. kr. i byggesum.

Udviklingen fordeler sig dog noget ujævnt på de forskellige amter. Således har der i Århus amt været en mindre tilbagegang fra 1,4 mia. kr. til 1,25 mia. kr. Ligeledes har

Sønderjyllands amt vist en tilbagegang fra 640 mio. kr. til 480 mio. kr.

Den positive udvikling har været i Ribe, Ringkøbi ng, Viborg og Nordjyllands amter, der viser en pæn fremgang, især Ringkøbing amt, der er steget fra 392 mio. Kr. til 625 mio. Kr.

Fremgangen fortsætter

På trods af, at bygge- og anlægsvirksomhedernes forventninger til de kommende tre måneder blev forvandlet til pessimisme i september måned, viser TUN-Tendens også stor fremgang i byggeriet for 4. kvartal 2003.

Traditionelt er der dog forholdsvis mange byggeprojekter, hvis byggestart bliver rykket frem i tiden, især fra december måned, hvilket der skal tages hensyn til. Denne tendens har været endnu mere udtalt end normalt, de seneste halvandet år. Derfor er årets sidste kvartal uforholdsmæssigt stor i statistikken for TUN-Tendens.

Ikke desto mindre må vi forudsige et 4. kvartal 2003, der bliver bedre end sidste år, hvis man vurderer 4.kvartals statistik og sammenligner med den forventede byggesum for samme periode 2002. Således forventes trenden med støt stigende total byggesum for byggeriet i Danmark, at holde året ud, oplyser adm. direktør Palle Thomsen, TUN.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister