UgensErhverv.dk

Aktiekapital nedsat

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Trælast.

28-05-2008

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Trælast.


På en ekstraordinær generalforsamling i Danske Trælast blev alle fremsatte forslag vedtaget. Selskabets aktier blev afnoteret fra Københavns Fondsbørs med virkning fra 17. juli d.å., og samme dag indledte selskabet tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne.

Det blev på generalforsamlingen besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt 11 mio. kr.

Vedtægterne er blevet ændret, så selskabets aktier ændres fra omsætningspapirer til ikke-omsætningspapirer og fra ihændehaveraktier til navneaktier.

Desuden er det blevet vedtaget at ændre selskabets vedtægter, så generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev til aktionærerne.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder