UgensErhverv.dk

Udviklings- og forsøgsprojekter

Erhvervs- og Boligstyrelsen indkalder ansøgninger til udviklings- og forsøgsprojekter inden for byfornyelseslovens område.

28-05-2008

Erhvervs- og Boligstyrelsen indkalder ansøgninger til udviklings- og forsøgsprojekter inden for byfornyelseslovens område.


Hvad er formålet med midlerne?

Formålet med byfornyelseslovens udviklings- og forsøgsmidler er at igangsætte projekter, der kan fremme og styrke den videre udvikling af byfornyelsen.

Hvad kan opnå støtte?

Projekterne skal være innovative og nyskabende og relatere sig til følgende temaer:
Byudvikling og Bygningsfornyelse Byggeprocessen i bygningsfornyelsen.

Uddybende beskrivelser af, hvad der kan søges om støtte til, samt eksempler på projekter, der tidligere er støttet, fremgår af nedenstående hjemmeside.

Der kan søges om tilskud til oplysning, udredning, forsøg og/eller forskning inden for ovennævnte temaer. Der kan ikke søges om midler til selve den praktiske udmøntning af projekter, men alene til projektudvikling. Ligeledes kan der ikke søges om tilskud til udvikling af produkter, som givne brancher selv må forventes at bekoste.

Hvem kan søge?

Private og offentlige virksomheder, offentlige myndigheder, privatpersoner o.l.

Hvordan skal man søge?

Ansøgning om tilskud sker ved udfyldelse af ansøgningsskema, jf. nedenstående hjemmeside.

Hvornår skal man søge?

Erhvervs- og Boligstyrelsen skal have ansøgningen senest mandag den 15. september 2003 kl. 12.00.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder