UgensErhverv.dk

Diskriminering ophæves

Byggeriets Arbejdsgivere hilser med tilfredshed, at den hidtidige skattemæssige diskriminering af håndværkere bliver ophævet.

28-05-2008

Den hidtidige skattemæssige diskriminering af håndværkere bliver nu ophævet. Det er et af de elementer i det netop vedtagne finanslovforlig, som vækker stor tilfredshed i Byggeriets Arbejdsgivere.


Hidtil har det været retspraksis, at håndværkere - i modsætning til andre professioner - er blevet beskattet af værdien af eget arbejde inden for deres fagområde.

Det har fx betydet, at håndværkere både er blevet indkomstbeskattet og pålagt moms for at udbedre en skade i taget på sit hus, mens en mekaniker, der skifter en udslidt motor i sin bil eller en frisør, der ordner håret på familiemedlemmerne, ikke har været genstand for beskatning af værdien af dette arbejde.

På forslag fra bl.a. Byggeriets Arbejdsgivere nedsatte regeringen i 2001 en arbejdsgruppe til at belyse dette område. Konklusionen i arbejdsgruppens rapport var, at der med den nuværende retspraksis er tale om en uhensigtsmæssig forskelsbehandling af håndværkerne på skatte- og afgiftsområdet.

Udover at den hidtidige retspraksis har været diskriminerende over for et enkelt erhverv, har den ført til utallige tvister mellem håndværkere og skattemyndigheder som følge af en meget forskellig fortolkning af reglerne hos de forskelle regionale skattemyndigheder.

Byggeriets Arbejdsgivere udtrykker tilfredshed med, at regeringen og forligspartierne har reageret hurtigt og taget konsekvensen af rapportens konklusioner.Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder