UgensErhverv.dk

Arbejdsmiljøet styrkes

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse indarbejdes nu i tømreruddannelsen.

28-05-2008

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse indarbejdes nu i tømreruddannelsen.


Byggeriets Arbejdsgivere (BYG) og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TiB) har netop fået Arbejdstilsynets godkendelse af en undervisningsplan, der åbner for, at den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan gennemføres som en del af elevuddannelsen på tømrerområdet.

- Arbejdstilsynets godkendelse vil styrke det generelle kompetenceniveau inden for arbejdsmiljøområdet og viser nye veje, når det gælder om at integrere arbejdsmiljøet i det daglige arbejde på byggepladserne, udtaler direktør Michael H. Nielsen fra BYG.

BYG og TIB aftalte ved overenskomstforhandlingerne i 2000, at den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse skulle indarbejdes som en del af elevuddannelsen.

Idéen er, at nyuddannede tømrersvende har kompetence på arbejdsmiljøområdet og kan indgå i det koordinerende arbejde med at tilrettelægge arbejdsmiljøet på en byggeplads f.eks. via sikkerhedsorganisationen.

- Det skal ikke være en hemmelighed, det har været en besværlig proces at få godkendt, at den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse integreres i erhvervsuddannelsen, fortæller Michael H. Nielsen. Såvel Arbejdstilsynet, ministeriet som andre fagforbund har været skeptiske overfor idéen ud fra en traditionel opfattelse af, at den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse henvender sig til personer, der er nyvalgt til en sikkerhedsorganisation.

- Men for både BYG og TIB er det vigtigt, at de elever, der vælger den nye arbejdsmiljøuddannelse, opnår et kompetenceniveau, som modsvarer det, der er fastlagt i bekendtgørelsen for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

- Det er fremsynet af TIB at gå konstruktivt ind i arbejdet for at få den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelses integreret i erhvervsuddannelsen. Det vil i løbet af få år give tømrerfaget et løft, når det gælder håndtering af arbejdsmiljø som en integreret del af planlægningen på byggepladserne tilføjer Michael H. Nielsen fra BYG.

Der lægges i første omgang op til, at tre skoler skal gennemfører prøveforløb, hvor den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på 37 timer indarbejdes i tømreruddannelsen. Det gælder de tekniske skoler i Næstved, Århus og Vitus Bering i Horsens.

Efter prøveforløbene og en evaluering er det planen, at de godt 20 tekniske skoler, der udbyder tømreruddannelsen, alle skal tilbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

jhan


Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder