UgensErhverv.dk

Fokus på forebyggelse ved kloakarbejde

Også på kloakområdet sker der arbejdsulykker. Gener og skader fra støj og vibrationer er velkendte, ligesom der er gener fra støv og påvirkning af farlige stoffer.

28-05-2008

Også på kloakområdet sker der arbejdsulykker. Gener og skader fra støj og vibrationer er velkendte, ligesom der er gener fra støv og påvirkning af farlige stoffer. Dertil kommer, at kloakarbejde ofte er kendetegnet ved mange dårlige arbejdsstillinger og mange tunge løft.

- Vi skal i gang med en forebyggende indsats i et forsøg på at få reduceret antallet af arbejdsulykker og nedsættelser af skadespåvirkninger, herunder forbedring af de ergonomiske forhold, siger miljøkonsulent Henrik Frandsen, Byggeriets Arbejdsmiljøcenter.

Dette center og BYG har i samarbejde med BYG’s Kloakudvalg udarbejdet en ny tilpasset sikkerheds- og sundhedshåndbog for kloakmestre. Håndbogen giver et overblik over arbejdsmiljøkravene ved kloakarbejde.

- Håndbogen kan bruges af virksomhederne til at få struktureret APV-arbejdet og være med til at sikre, at der bliver udarbejdet fornuftige sikkerhedsinstrukser ved særligt farlige aktiviteter. Ved hjælp af håndbogen bliver det lettere for kloakmestrene at komme helskindet uden om påbud ved eksempelvis Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn, oplyser miljøchef Henrik Eggersen, BYG.

Udover konkrete beskrivelser på kendte problemer kan kloakmestrene i bogen finde inspiration til generelle forbedringer og konkrete løsninger af arbejdsmiljøet i kloakbranchen.

Der er i bogen angivet konkrete arbejdsmiljøforhold, der skal fokuseres på, men også samtidig forslag til initiativer og løsninger til forbedringer af arbejdsmiljøet i kloakbranchen.

-jhan

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder