UgensErhverv.dk

Få byggeteknisk viden i konkret arbejdssituation

Fokus på tagkonstruktioner og ydervægge i første version af ny videnportal.

28-05-2008

Fokus på tagkonstruktioner og ydervægge i første version af ny videnportal.

Af projektchef Jørn Jensen, BYG

BYG kommer nu med et konkret udspil, der skal skabe overblik over byggeteknisk viden. Talrige analyser har fastslået, at der findes masser af byggeteknisk viden, men at der mangler overblik i den konkrete anvendelsessituation. Det er denne erkendelse, der ligger til grund for, at BYG i august lancerer videnportalen ’bygviden.dk’. I denne internetbaserede første version sættes fokus på to væsentlige bygningsdele – tagkonstruktioner og ydervægge.

I den nye videnportal vil alle faciliteter som udgangspunkt blive stillet til rådighed for alle interesserede brugere uden betaling. Først i det øjeblik, at brugeren anmoder om elektronisk adgang til materiale, hvor BYG skal betale for anvendelsen, vil brugeren blive afkrævet betaling - svarende til den betaling, som leverandøren af den konkrete viden kræver.

Disse principper svarer til de generelle for anvendelse af byggeteknisk viden. Ønsker man i dag at rekvirere en anvisning, publikation eller andet i trykt form eller at få adgang til materialet via internettet hos den enkelte leverandør, skal der i langt de fleste tilfælde ligeledes betales for dette. Disse principper ændres ikke i forbindelse med anvendelse af bygviden.dk.

Målrettet adgang
Det nye i bygviden.dk er en hurtig, effektiv og målrettet adgang til relevant byggeteknisk viden i den konkrete situation. Dette er sikret ved at arbejde med to overordnede indsatsområder. For det første det faglige indhold, der er målrettet mod håndværksvirksomheden, hvor der ligeledes er særligt fokus på indfalds-/udfaldskrav fagene imellem. For det andet portalens faglige struktur og opbygning samt de søgefaciliteter, der stilles til rådighed.

Det faglige indhold, den faglige struktur, indhold samt søgefunktionaliteten fastlægges i et tæt samarbejde med arbejdsgrupper med repræsentanter fra virksomheder indenfor murer/entreprenør-, tømrer/snedker- og malerområdet. Disse aktiviteter har netop i denne periode høj prioritet.

Nye muligheder
Når det kommer til den konkrete anvendelse af viden, er betalingsprincipperne som udgangspunkt ikke anderledes end tidligere. Præsentation af materialet via internettet åbner dog nye muligheder.

F.eks. vil man kunne få adgang til et enkelt afsnit eller en specifik figur fra en større publikation eller anvisning som svar på sin forespørgsel. Anvendelse af denne meget konkrete viden som en del af en større helhed skal selvfølgelig ikke koste det samme som anvendelsen af hele publikationen eller det samme, som at få publikationen i den trykte udgave. Der forhandles i øjeblikket med leverandørerne af viden om mulighed for betaling ’pr. klik’. Hvad prisen skal være for et sådan klik, fastsættes individuelt fra videnleverandør til videnleverandør.

Via portalen vil man ligeledes kunne få direkte adgang til BYG Forlag, der er opbygget som en elektronisk boghandel. Her vil man kunne bestille alle publikationer, der gives adgang til via bygviden.dk – uanset leverandør af viden – én bestilling, én håndtering og én betaling.

Nem adgang
Alle medlemmer af BYG vil i forbindelse med opstarten af portalen få tilsendt et brugernavn og en adgangskode. Med dette vil man via bygviden.dk få adgang til alt byggeteknisk materiale.

Såfremt der anvendes materiale, der skal betales hos den eksterne leverandør, vil opkrævningen hos medlemmer finde sted sammen med den kvartalsvise opkrævning af kontingent – men særskilt specificeret.

Andre interesserede brugere vil kunne rekvirere et brugernavn og en adgangskode. Disse brugere opkræves periodisk for anvendelsen af den nye videnportal.

Man behøver dog først at anvende sit brugernavn og sin adgangskode i det øjeblik, man anmoder om specifik viden, som leverandøren kræver betaling for. Alle øvrige faciliteter – såsom struktur, søgefaciliteter mv. - vil frit kunne anvendes.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder