UgensErhverv.dk

Brud med byggetraditioner

De første bygninger i Danmark, som er opført med helisolerende massive vægge af porebeton, er blevet præsenteret.

28-05-2008

De første bygninger i Danmark, som er opført med helisolerende massive vægge af porebeton, er blevet præsenteret.

Juelsminde Trælasthandel har netop opført otte boliger, som bryder med byggetraditionerne.

- Det er første gang, at bygninger er blevet opført med helisolerende vægge af porebeton, oplyser teknisk leder Gorm Rasmussen, Ytong Danmark.

Massivblokkene er nye i Danmark, men på europæisk plan bygger systemet på over 40 års erfaring med isolerende vægge.
- Det er et brud med det traditionelle danske teglstensbyggeri. Massivbyggeri med helisolerende porebeton giver både en høj bygningskvalitet med stor stabilitet og helt nye designmuligheder.

Blokkene er væsentligt lettere end traditionelle hulmurskonstruktioner, og derfor mindskes belastningen på fundamenterne med 40-70%. I praksis betyder det økonomiske besparelser, og i den konkrete byggesag i Juelsminde sparede det samtidig bygherren for pælefundering.

- Udover at materialet er lettere, giver det et murværk, der er betydeligt stærkere, fordi hele ydervæggen er homogen i alle 36,5 cm. Typisk vil bæreevnen være 15-20 gange større end ved traditionelle hulmure.

Vægge af massivblokke har ifølge Gorm Rasmussen stort set samme vægtykkelse som traditionelle hulmure og fundamenter, og alle hulmurskonstruktioner kan derfor let konverteres til de nye helisolerende massivblokke. De er i øvrigt udviklet af en af verdens førende producenter, og de produceres under ISO 9002 certificering og lever samtidig op til bygningsreglementet.

- Massivvæggene åbner nye muligheder inden for udformning og finish. Byggeriet kan sluttes med Ytong indfarvet facadepuds, eventuelt kombineret med facadedekoration, som man kender det fra eksempelvis patriciervillaer eller funkishuse. Som alternativ kan væggens finish være en kombination af facadepuds og facadebeklædning som træ, plader, stål og zink.

Væggene kan designes højere og længere end hidtil, hvilket også åbner nye muligheder inden for erhvervsbyggeriet.

Massivblokkene med facadepuds har en høj isoleringsevne. Med en U-værdi, der opfylder alle krav til varmeisolering, vil beboerne opleve et behageligt indeklima. Blokkene kan ånde, og de lukkede celler bevirker, at der ikke er konvektion i hulrum i væggene.

Samtidig er der ikke kuldebroer, fordi blokkene alene består af isoleringsmateriale.
Den specielle facadepuds kan komme af med fugt og vanddamp. Dermed undgås frostskader. Udefra kommende regnvand kan ikke trænge igennem denne puds, og væggen bag ved pudsen er altid tør, og der opstår ikke frostafskalninger.

- Vi har store forventninger til fremtiden. Først og fremmest står vi med et glimrende og gennemprøvet produkt, der også prismæssigt er yderst konkurrencedygtigt. Dernæst giver produktet både håndværkere og beboere en række fordele i forhold til traditionelle byggerier, siger Gorm Rasmussen.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder