UgensErhverv.dk

Byggeri set lidt fra oven

Med en række markante oplægsholdere som guider vil repræsentanter for byggevarebranchen torsdag den 5. februar klatre op over dagligdagens perspektiv.

02-02-2004

Det sker, når Trælasthandlerunionen - TUN i forlængelse af organisationens generalforsamling er vært for konferencen Tid til visioner på Hotel Nyborg Strand. For en dag vil branchen skabe et udsigtspunkt, hvorfra fremtidens tendenser, udfordringer og muligheder i byggeriet anskues fra forskellige vinkler.

Et af de interessante punkter på programmet bliver præsentationen af en rapport, som Instituttet for Fremtidsforskning netop har lagt sidste hånd på. I samarbejde med en halv snes virksomheder og organisationer – blandt andre TUN, Velux A/S og Nykredit A/S – har instituttet sat sig for at tegne et billede af bolig- og kontorområdet de kommende 10 år.

Netværksprojektet er tænkt som en vejviser, som kan styre de deltagende parter i den rigtige retning hvad angår strategi, produktudvikling, forretningsudvikling med videre.

En af konklusionerne i rapporten lyder således: ”Fremtidens vindere i byggesektoren bliver de virksomheder, der forstår at bygge unikt byggeri med identitet, oplevelser og historie”.

Disse ”vindere” vil forstå at kombinere disse værdier med fleksible produktionssystemer til gode standardbygninger med høj variation, hedder det videre i rapporten.

Mange flere spændende konklusioner, scenarier og tendenser frem mod 2013 er at finde i rapporten, som på konferencen præsenteres af seniorforsker Anders Bjerre, Instituttet for Fremtidsforskning.

Michael Lauring har fokus og ekspertise på et andet område, nemlig miljø og bæredygtighed. Konsulenten fra Dansk Center for Byøkologi vil på konferencen give sit bud på, hvordan bæredygtighed i fremtiden vil påvirke byggelovgivning, arkitektur, byggeteknik og økonomi. Han vil også prøve at rokke ved det billede, mange nok har af økologisk byggeri: - Det økologisk byggeri har hidtil haft et image som noget landligt beliggende og udpræget hjemmegjort og hjemmedesignet byggeri, der skiller sig ud fra ”det etablerede samfund”. Men hvad sker der, når miljømæssig bæredygtighed bliver en opgave for alle, og hvordan ser husene så ud?, lyder spørgsmålet fra Michael Lauring.

Mere pekuniære emner er også på dagsordenen på konferencen. Jesper Rasmussen, vicedirektør i Erhvervs- og Boligstyrelsen, har kritiseret branchen for uigennemsigtige og for høje priser, og han uddyber sine synspunkter i Nyborg: - Hvad kan der gøres – af det offentlige, af byggevarebranchens kunder og af branchen selv – for at opnå en branche, der spiller godt sammen med de øvrige aktører i byggeriets værdikæde?, spørger vicedirektøren og giver sandsynligvis selv bud på nogle svar.

Indlægget vil sandsynligvis i nogen grad stå i kontrast til de betragtninger, direktør Curt Liliegreen fra Byggeriets Evaluerings Center vil komme med på konferencen. Hans pointe er blandt andet, at pris er en funktion af flere faktorer.

- Vi skal skabe en sund og fair konkurrence med kunden i centrum, hvor alting ikke handler om den laveste pris, siger Curt Liliegreen, der har ”Byggeriets nøgletal” som overskrift på sit indlæg.

Med disse og de øvrige særdeles interessante og kompetente oplægsholdere er der lagt op til en eftermiddag og aften fyldt med inspiration, perspektiv og debat.

Det er tid til visioner – torsdag den 5. februar 2004 på Hotel Nyborg Strand.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 17/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 17/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Besværligt demokrati forsinker grønne projekter

Besværligt demokrati forsinker grønne projekter

Regeringen kommer med et lovforslag, der skal sikre højere tempo i behandlingen af klagesager

Skal være et fyrtårnsprojekt for hele byggeriet med 75 procent lavere CO2-forbrug

Skal være et fyrtårnsprojekt for hele byggeriet med 75 procent lavere CO2-forbrug

Med en ambition om at skære 75 % af CO2-forbruget, skal Lejerbo Helsingørs kommende 33 rækkehuse, kaldet Falkenberghøje, i Ålsgårde inspirerer aktører i hele byggebranchen

Eternittage kan holde 30 år længere

Eternittage kan holde 30 år længere

..hvis de altså holdes vedlige, fastslår Teknologisk Institut efter test