UgensErhverv.dk

Slut med bly på tagene

Ny anvisning viser, hvilke løsninger der kan erstatte blyinddækninger på tage.

28-05-2008

Ny anvisning viser, hvilke løsninger der kan erstatte blyinddækninger på tage.

I Danmark har inddækninger på tage med profilerede tagmaterialer traditionelt været udført af bly, men det er snart slut. Fra 1. december d.å. træder således et forbud i kraft, som gør, at det ikke længere er tilladt at bruge bly til taginddækninger på bygninger.

Det fremgår af en bekendtgørelse fra Miljø- og Energiministeriet om forbud mod import og salg af produkter, som indeholder bly. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af bly til reparation af eksisterende blyinddækninger samt til om- og tilbygninger.

Den udbredte anvendelse af bly på danske tage er sket i forbindelse med inddækninger på profilerede tagdækningsmaterialer som tagsten, tagbølgeplader og stålplader. Det er altså i situationer, hvor der er behov for stor tilpasning af inddækningsmaterialet.

- Bly er tilpas formbart, formstabilt og tungt til at kunne formes efter taget og samtidig holde formen og være tæt i mange års regn og rusk, men bly er samtidig et giftigt tungmetal, som belaster miljøet og er sundhedsskadeligt for mennesker. Mennesker belastes således med bly ved at indtage jord, fødevarer og drikkevand eller ved at indånde støv. Udvaskning af bly fra taginddækninger er en væsentlig kilde til blybelastningen, og formålet med forbuddet er at begrænse denne belastning, siger seniorforsker, civilingeniør Asta Nicolajsen, By og Byg.

Instituttet har netop udgivet en anvisning om, hvilke løsninger der kan erstatte blyinddækninger på tage.

Disse løsninger består i at benytte alternative materialer eller konstruktionsudformninger. Eksempelvis kan en relativt ny type blød zinkplade, bl.a. i kraft af sin formbarhed, erstatte bly.

- Inddækning med siderende af almindelig zinkplade eller aluminiumsplade er et eksempel på en ændret konstruktionsudformning, der allerede anvendes i meget nyere dansk byggeri, og som fungerer godt i forbindelse med bl.a. kviste og ovenlysvinduer.

- Kapselinddækning udført af almindelig zinkplade eller af aluminiumsplade er en anden løsning, som er almindeligt anvendt på især nyere svenske huse. Formstykker, taghætter og tudsten udført af det aktuelle tagdækningsmateriale eller af vejrbestandig plast er produkter, som allerede er almindelig anvendt i dansk byggeri.

Asta Nicolajsen siger videre, at der findes en række formbare materialer, hvor der endnu ikke er tilstrækkelige danske erfaringer, hvad angår langtidsholdbarhed og vedligeholdelsesbehov, og de kan derfor ikke umiddelbart anbefales.

Den ny publikation, By og Byg Anvisning 201, hedder ’Blyfri taginddækninger’.

- Jhan.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge