UgensErhverv.dk

Sejr for byggehåndværket

Finanslovsforlig lapper på regning til små og mellemstore virksomheder, fremhæver Håndværksrådet.

28-05-2008

Finanslovsforlig lapper på regning til små og mellemstore virksomheder, fremhæver Håndværksrådet.


- Der er gode forbedringer for de små og mellemstore virksomheder i årets finanslovsforlig, men det ændrer ikke ved, at det koster erhvervslivet en halv mia. kr. i tabt ATP-refusion.

- Virksomhederne har gennem en årrække fået frataget over 1.300 kr. pr. ansat i forbindelse med ATP-betalingerne. Fra næste år ryger de sid-ste 320 kr. pr. ansat, siger Håndværksrådets adm. direktør Lars Jørgen Nielsen.

- Men jeg glæder mig naturligvis over, at skatteminister Svend Erik Hovmand så hurtigt har reageret på vores henvendelse om, at selvstændige også skal have fradragsret for sundhedsydelser. Jeg ser også frem til, at byggehåndværkere nu efter mange års kamp med myndighederne får lov til at reparere egne huse uden at blive brandbeskattet af det. Det er en vigtig sejr for byggehåndværket, siger Lars Jørgen Nielsen.

Håndværksrådet vurderer, at der er plads i den danske økonomi til den lempeligere finanslov:

- Vi er ikke ligefrem inde i en periode med markant vækst i virksomhederne. Forventningerne til det kommende år er afdæmpede, og en mindre stigning i den in-denlandske efterspørgsel er ingen skade til, siger Lars Jørgen Nielsen.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene