UgensErhverv.dk

Farlige garageporte

Producent mener, at alt for mange porte ikke lever op til sikkerhedsstandarden.

28-05-2008

Producent mener, at alt for mange porte ikke lever op til sikkerhedsstandarden.


Af journalist Lars Solberg

Alt for mange garageporte lever ikke op til de standardkrav, der stilles til denne type produkt, mener portproducent. Det betyder, at de udgør en sikkerhedsrisiko for forbrugeren og kan være direkte livsfarlige.

- Det er rystende at se, hvilke porttyper der sælges til forbrugerne. Sikkerhedsmæssigt er de under al kritik, og de lever ikke op til de standardkrav, som er fastsat af EU og Dansk Standard. Det er både farligt for kunderne, og det er urimeligt over for os andre, som skal bruge mange penge på at udvikle de sikkerhedsmæssigt korrekte porte. Men det ender galt, hvis der ikke gribes ind over for de dårlige porte, siger Peter Lassen, der er salgsdirektør i Hörmann JPH-Porte A/S.

Han vil ikke fortælle, hvilke producenter der konstruerer disse porte. Men han mener, at problemet er meget stort, og at omkring halvdelen af de porte, der sælges fra blandt andet trælasthandler og byggemarkeder, ikke lever op til kravene og ikke burde sælges til forbrugerne uden, at der i hvert fald fulgte en advarsel med.

- Igennem tiden er der sket mange ulykker også med dødelig udgang i forbindelse med brug af garageporte. Derfor blev der også strammet op på det og formuleret nogle regler og sikkerhedskrav, som producenten skal leve op til. Men mange er ligeglade med det, uden at det får konsekvenser for dem. Tragisk nok sker der sikkert først noget den dag, hvor der kommer en grim ulykke. Det er typisk dansk, siger Peter Lassen

Fælles standard

Sikkerhedskravene for porte fra EU trådte i kraft 1. november år 2000 med EU-normen DS/EN 12604. Her står, at reglerne gælder for alle garageporte.

En port skal være konstrueret, så der ikke kan ske ulykker i forbindelse med daglig brug af den. Det betyder, at den skal opbygges med en række forskellige tekniske beskyttelsesforanstaltninger.

Blandt andet skal der være særlige skærme og sikringer, så brugeren ikke kan få fingrene i klemme. Og ikke mindst må brugeren ikke selv komme i klemme.
Det er før sket, at en person har fået en port ned over sig efter, at fjederen til portdøren sprang.

Flere portproducenter efterlever disse sikkerhedskrav med de ekstra omkostninger, det medfører.

En af de førende på dette felt er den største portproducent i Europa, Hörmann, som også markedsfører sig på, at de lever op til de europæiske standardkrav.

Mulige fareområder

I normen står der blandt andet, at brugerne ikke må kunne gribe ind mellem portbladet og karmen. For at undgå dette er vippeportene fra Hörmann blandt andet udstyret med en gummiliste.

Også når det gælder ledhejseporte, er mulige fareområder isoleret. Alle firmaets ledhejseporte har indbygget en patenteret fingerklemsikring, som sikrer mod klemning fra såvel udvendig som indvendig side af porten.

Ligeledes er portens hængsler sikret. Et andet vigtigt sikkerhedsområde er indvendig wireføring, hvor wirerne skjules bag portens ruller.

De fatale ulykker, som skete i forbindelse med, at portfjederen sprang, og døren faldt ned med fuld knald, undgås med et såkaldt multifjedersystem.

Portens vægt bæres ikke kun af en fjeder, men er fordelt på mange fjedre. Et fjederbrud vil derfor ikke få den til at falde ned.

Men alle disse foranstaltninger har krævet tid og penge at udvikle og konstruere, og det er der ifølge Peter Lassen fra den tyske producents danske afdeling, Hörmann JPH-Porte A/S, flere andre producenter, der vælger at ignorere.

Burde stoppes

- Der er for mange, som slipper af sted med for dårlige produkter. Det burde stoppes, siger han.

Han mener ikke, at forhandlere som trælasthandler og byggemarkeder kan bebrejdes for, at de sælger denne type porte.

- Det burde standses ved producenten. De ansatte hos tømmerhandlerne har ikke tid til at sætte sig ind i det, siger han.

Han opfordrer forbrugerne til at holde øje med, hvilken port de køber. Hörmann har til det formål lavet en pjece ’Sikkerhed er vigtig’, hvor der er en sikkerhedstjekliste ved køb af en ny port.

- Med den i hånden kan man undgå de dårlige porte. Det er vigtigt for hele familien, at man køber en port, der lever op til alle sikkerhedskravene, siger Peter Lassen.Alt for mange garageporte lever ikke op til sikkerheds-kravene, mener en portproducent. Et af kravene er blandt andet, at en bruger ikke skal kunne få fingrene i klemme mellem leddene i en ledhejseport. Billedet viser, hvordan den korrekte port skal se ud.


Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge