UgensErhverv.dk

Nyt råd spændende initiativ

Arbejde for udbredelse af godt restaureringshåndværk kan videreføres i den ny konstruktion, Bygningskulturelt Råd.

28-05-2008

Arbejde for udbredelse af godt restaureringshåndværk kan videreføres i den ny konstruktion, Bygningskulturelt Råd.

Håndværksrådet hilser det nye råd velkomment.

- Etablering af et bygningskulturelt råd er et overordentligt spændende initiativ, der kan få stor betydning for sikringen af vore mange fredede og bevaringsværdige bygninger, siger adm. direktør Lars Jørgen Nielsen, Håndværksrådet.

- I Håndværksrådet er vi især meget glade for, at Raadvad Centerets vigtige arbejde for udbredelse af godt restaureringshåndværk kan videreføres i den nye konstruktion. Håndværksrådet tog i 1987 initiativ til oprettelse af Raadvad Centeret for at sikre, at de nødvendige traditionelle håndværkskompetencer blev vedligeholdt, siger Lars Jørgen Nielsen.

Centret var imidlertid blandt de råd, der mistede sine bevillinger ved den nye regerings tiltrædelse. Dermed var både centret og dets aktiviteter i fare. Nu samles samtlige
berørte interessenter imidlertid om etableringen af et råd og videreførelsen af de centrale idéer, der lå til grund for Raadvad Centeret.

- Jeg vil ønske det nye bygningskulturelle råd al muligt held med at holde fokus på udbredelsen af det gode håndværk ved renovering af vore mange kulturelle bygingsperler, siger Lars Jørgen Nielsen.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene