UgensErhverv.dk

Marketing driver e-handel værket

Isoleringskoncern har prioriteret benhårdt på at være til stede på internettet – nemmere arbejdsgang for kunderne fra foråret.

28-05-2008

Isoleringskoncern har prioriteret benhårdt på at være til stede på internettet – nemmere arbejdsgang for kunderne fra foråret

- Det er vore kunder, der skal bruge e-handelsløsningerne. Derfor er det oplagt, at de medarbejdere, der kender kunderne ud og ind, også driver værket.

En af de ting, der har adskilt Rockwools indsats fra andre virksomheders, når det gælder at
udvikle e-handlen, er, at arbejdet har været drevet af marketingfolk.

- I marketing har vi tæt kontakt til målgruppen. Vi ved, hvad de vil have, og hvordan deres hverdag ser ud. Det er derfor naturligt, at det er os, der leverer indholdet, mens IT-folkene skal levere de tekniske løsninger, som får vores koncepter til at fungere optimalt.

Det siger marketingchef Lars Hørberg, Rockwool, efter at isoleringskoncernen af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har fået overrakt ´E-business pionerprisen 2002´ inden for kategorien fremstillingsvirksomhed.

Koncernen har længe været på banen, idet de første skridt til e-business blev taget allerede i 1996. I dag ligger en stor del af virksomhedens omsætning på internettet, kunderne bruger aktivt on-line redskaber, og medarbejderne i ordreservice har fået bedre tid til at løse vanskelige problemer.

Markedsleder

- Vi har arbejdet målrettet, og det har givet resultater. I dag er vi markedsleder på vores felt, fordi vi har prioriteret benhårdt på at være til stede på nettet, og fordi vi hele tiden har dyrket et tæt samarbejde om e-business med vores kunder. Kunderne bærer da også en stor del af æren for den succes, vi har oplevet, siger Lars Hørberg.

Den første ægte e-business løsning blev lanceret i marts 2000, og allerede efter et år var 300 af de omkring 450 tømmerhandlere aktive på nettet.

Arkitekter, rådgivende ingeniører og forhandlere er virksomhedens tætteste samarbejdspartnere. En undersøgelse har vist, at 75% af de projekterende og 65% af forhandlerne bruger nettet som et aktivt arbejdsværktøj.

Blandt håndværkerne, der endnu ikke har helt de samme traditioner for at arbejde on-line, ligger tallet på 20%.

Højere end ventet

På virksomhedens e-sider er der 24 timers levering på en række produkter. Over 40% af omsætningen foregår i dag over nettet, og det svarer til en værdi af mellem 100 og 200 mio. kr.

- Da e-businessløsningen blev startet for 2½ år siden, havde jeg regnet med, at omkring 15% af omsætningen i dag ville hidrøre fra e-handel. Nu skal man tænke på, at det ikke er alle produkter, der er lagt på nettet. Det er typisk bygningsisolering, hvor tømmerhandleren bestiller varen og får den leveret dagen efter.

- På bygningsisolering er omsætningen via e-handel generelt på over 40% og på enkelte produkter over 50%. Jeg tror, at når vi får et nyt system indkørt til foråret, kan bygningsisolering komme op på 70-80% og måske endda højere, siger Lars Hørberg.

Over årene har virksomhedens indsats på nettet ændret sig. Oprindelig var det simpel on-line formidling af teknisk service. Seneste udvikling er et avanceret samarbejde, der er mundet ud i en fælles markedsplads for byggebranchen, byg-e.dk. Her deltager foreløbig 25 virksomheder.

Fri for dobbeltklik

- Både for vores og for det fælles byg-e.dk gælder, at der til foråret vil komme et endnu mere brugervenligt system. Til den tid vil omsætningen via e-handel stige væsentligt, fordi brugerne slipper for irritationsmomentet med dobbeltindtastningen. Det vil dog være meget forskelligartet, hvor meget systemet vil blive benyttet - nogle vil måske komme op på 100% og andre kun på 20%.

- Allerede ved etableringen af byg-e.dk vidste initiativtagerne, at kræfterne skulle lægges på at få de enkelte systemer til at passe sammen og at finde ud af, hvilken teknisk løsning der skulle implementeres. Det har så taget nogen tid, da der er mange parter og mange systemer, men i første kvartal 2003 skulle det være slut med dobbeltindtastningsproblematikken.

Personlig kontakt

Udgangspunktet for isoleringskoncernens tilstedeværelse på nettet var et ønske om at præge byggebranchen, og det kunne bl.a. ske ved at skabe en portal for brandsikkerhed, lyd, fugt, miljørigtig isolering og ikke mindst teknisk rådgivning.

- Det er dog stadig vigtigt med den personlige kontakt, og vi har en konsulent, der besøger kunder for at tilbyde en-til-en undervisning og allervigtigst at få information om de områder, hvor der kunne være behov for nye tiltag, siger Per Hørberg.

Prisen blev tildelt på baggrund af en stor analyse foretaget af virksomheden PLS Rambøll Management. Øvrige vindere var IBM inden for service- og Danske Bank inden for finansvirksomhed.

-jhan
@billed:Marketingchef Lars Hørberg modtager prisen af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene