UgensErhverv.dk

Sikkerhed på alle niveauer

Sikring af en virksomhed handler om meget mere end installering af alarmer.

28-05-2008

Sikring af en virksomhed handler om meget mere end installering af alarmer.


Af journalist Lars Solberg

Mange virksomheder tror, at den hellige grav er vel forvaret ved at installere er par alarmer og være tilknyttet et vagtselskab. Men effektiv sikring er en kompliceret affære, som kræver en grundig analyse og et dynamisk sikkerhedsapparat både teknisk og menneskeligt. En moderne virksomhed er i konstant forandring, og det skal sikring også være.

Det er nu muligt at købe en løsning, der tilbyder fleksibel sikkerhed på alle niveauer.

- Sikkerhed opfattes alt for mange steder stadig som en statisk størrelse. Det er en stor misforståelse. Området er dynamisk. Der sker hele tiden ændringer. Når de øvrige forhold ændrer sig, skal sikringen også ændres, siger Brian Riis Nielsen, som er markedschef hos Dansikring.

Firmaet har i mange år været en af de førende virksomheder inden for sikringsområdet. Det er datterselskab af den svenske koncern Securitas.

Dansikring leverer tekniske installationer, vagtordninger, tilslutning til kontrolcentral, værditransporter og meget andet. Virksomheden er i dag opdelt i fire selvstændige aktieselskaber med hver deres speciale.

Det ene selskab, Dansikring A/S, er i øjeblikket ved at markedsføre den såkaldte kombiløsning til det danske erhvervsliv.

Med en kombiløsning kan et firma for et fast gebyr om måneden få en total-sikkerhedsløsning, der konstant indrettes efter de skiftende forhold.

- Mange lagerførende virksomheder rationaliserer ofte. Plukkerutiner ændres osv. Der bliver derfor flyttet rundt på reolerne. Men mange glemmer, at de detektorer og følere, som er opsat i forbindelse med deres sikringssystem, er indrettet efter den tidligere lageropstilling, og så virker systemet lige pludselig ikke mere, fortæller Brian Riis Nielsen.

Men der er ved at komme en større bevidsthed i det danske erhvervsliv, mener han.

- Virksomhedernes sikkerhedsniveau var meget styret af, hvad forsikringsselskaberne stillede af krav for at forsikre firmaet. De forlangte alarmer blev derefter opstillet og en mulig vagtordning blev etableret. Og så var den ikke længere. Men det er ikke optimalt. Og det er da heldigvis også ved at ændre sig, siger han.

Markedschefen mener, at der er flere grunde til, at der i øjeblikket sker forandringer på området. Mange virksomheder er i dialog med deres forsikringsselskaber om præmiestørrelse, og det er muligt at nedsætte den, hvis virksomheden gør en ekstra indsats, ligesom det er muligt at justere selvrisikoen.

Men sikring begynder også at betyde noget for et firmas image på samme måde, som de ønsker en stærk grøn profil.

- Mange henvender sig til os for sikre deres virksomhed ordentligt, så de kan signalere til deres kunder, at der er styr på tingene og på deres leverancesikkerhed. Hvis der er et indbrud, og ting bliver fjernet, kan det jo forsinke arbejdsgangen. Og i disse konkurrencemæssigt hårde tider er det vigtigt at kunne leve op til en aftale. Troværdigheden skal være i orden, fortæller han.

Derfor vælger mange at kontakte Dansikring, så de kan få en aftale, som sikrer optimal sikring.
Kombiløsningen kan ses som en slags outsourcing på dette område.

For den faste månedlige ydelse påtager Dansikring sig sammen med virksomheden ansvaret for den totale sikring eller for dele af den.

For total sikring er ikke ’bare’ at gardere mod indbrud med alarmer og måske levere en vagtordning, hvor en uniformeret sikkerhedsvagt kigger forbi et par gange hver nat.
Løsningen omfatter som regel også brandsikring og beskyttelse mod svind. Der kan også være en fast vagtordning ved virksomhedens indgangssport, hvor det tjekkes, hvem der kommer ind på virksomheden.

Dansikring kan også udføre en gennemgang af vareleverancer. Blandt andet kan de tjekke, om notaen fra transportøren er lig med det antal varer, som blev modtaget. De sidstnævnte faktorer betyder næsten mere, end de skader indbrud medfører.

- Svind er i dag en meget stor udgift for mange firmaer. Varer bliver stjålet eller ikke leveret i den mængde, som der betales for. Det sker hver dag på virksomheder. Det kan vi dæmme op for både med tekniske løsninger som kameraer, men også med vagter, der tjekker de ansatte ved udgangen, fortæller markedschefen.

Mulighederne er mange med kombimodellen, hvor det altid handler om at finde den optimale løsning, der passer til virksomheden lige på et ethvert tidspunkt.

- Det første, vi gør, er at lave en tilbundsgående analyse af behov og ønsker. Så sammensætter vi den løsning, der passer til netop den kunde med de rigtige tekniske installationer som alarmer, sensorer og eventuelt kameraer. Og derefter finder vi frem til, hvilken vagtordning og personlig kontrol der skal være, siger han.

En af de ting, der alt for ofte bliver glemt, er personalet. Det skal engageres i sikkerhedsprojektet.

- Det er meget vigtigt, at de ansatte, som betjener systemet, er fuldstændig med på, hvad opgaven går ud på, og hvilke ting der skal observeres, siger Brian Riis Nielsen.

Når sikkerhedssystemet kører, bliver det ikke overladt til sig selv. Det bliver løbende evalueret af Dansikring i samarbejde med virksomheden.

Betalingen for kombiløsningen er et månedligt gebyr, som er aftalt ved kontaktens indgåelse. Størrelsen på det ændres dog, hvis virksomheden ønsker nogle helt nye foranstaltninger.

Dansikring tror på, at kombimodellen bliver det helt store hit i fremtiden.

- Det er en god investering. Men kombiløsningen er vi overbeviste om, at en virksomheds samlede omkostninger til forsikring, selvrisiko, svind og sikring vil falde på såvel kort som langt sigt, siger Brian Riis Nielsen.

Kombiløsningen har hittet i Sverige, hvor det er Securitas, der lancerer den. Her har omkring 2000 virksomheder købt sig til denne ydelse.

I Danmark har den været på markedet i nogle måneder. Men kun knap 100 virksomheder har købt ydelsen. Men det kommer til at forandre sig, mener Brian Riis Nielsen.

- Outsourcing af opgaver griber om sig, da et stigende antal virksomheder kan se fordelen i ikke at investere for megen kapital i forskellige anlæg. Og især på alarmområdet sker der en eksplosiv teknisk udvikling, som gør, at det købte udstyr i løbet af kort tid er forældet. Derfor kan det betale sig for en virksomhed at lade os stå for dette område mod et fast gebyr, siger Brian Riis Nielsen.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge